Skrundas apkaimes seniori mācās

Skrundas apkaimes seniori mācās

Laika posmā no 2021. gada augusta līdz 2022. gada aprīlim Skrundā un apkārtējos pagastos norisinājās apmācības Skrundas apkaimes senioriem projekta “Skrundas novada seniori mācās” ietvaros. Apmācības notika, ievērojot visus epidemioloģiskos nosacījumus četros apmācību ciklos pa 6 nodarbībām katrā.

Seniori savas zināšanas, prasmes un pieredzi  papildināja apmācībās par digitālajām prasmēm, ārstniecības augu un dabas velšu pielietojumu mājsaimniecībā, veselībā un skaistumkopšanā, kustībām un elpošanu, kā arī otrreiz izmantojamo materiālu pielietojumu mājsaimniecībā un interjerā. Katra cikla nodarbības tika organizētas gan Skrundā, gan Rudbāržos, Nīkrācē un Raņķos. Kopā senioru apmācības apmeklēja ap 60 senioru.

Projekts “Skrundas novada seniori mācās” tika īstenots ar mērķi uzlabot senioru dzīves kvalitāti Skrundas apkaimē, veicinot viņu vēlmes un spējas īstenot savas iniciatīvas, iegūstot jaunas prasmes un zināšanas, kā arī  nodrošinot līdzdarbību un piederības sajūtu vietējai kopienai. Senioru apmācību mērķis ir izglītoties, socializēties, gūt jaunas un inovatīvas zināšanas, smelties iedvesmu, gūt motivāciju un prasmes kopīgās apmācībās, kā arī mazināt atstumtības un diskriminācijas risku senioriem, kam ir 50 un vairāk gadu. Projektu īstenoja biedrība “MINI SD” par kopējo summu 2700 EUR.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības “Darīsim paši!” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 2430 EUR apmērā un 270 EUR līdzfinansējumu, ko nodrošināja biedrība “Mini SD”. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.