Skrundas brīvprātīgie jaunieši aicina dāvāt prieku

Skrundas brīvprātīgie jaunieši aicina dāvāt prieku 19. decembrī plkst. 15.30 Skrundas brīvprātīgie jaunieši dosies uz Skrundas veselības un sociālās aprūpes centru starppaaudžu sadarbības pēcpusdienā “SVĒTKU SAJŪTA”. Savukārt šīs nedēļas laikā ikviens tiek aicināts uz Skrundas jauniešu centru kopīgi gatavot apsveikumu kartiņas senioriem. “Šis ir īpašs laiks, kad gribas dāvināt prieku. Es jūs mīļi aicinu šonedēļ nākt uz jauniešu centru, kur gatavosim kartiņas senioriem – ienesīsim svētku noskaņu arī viņu mājās.” Eva Beļska, jaunatnes līdere-Skrundas jauniešu centra direktore 19. decembrī plkst. 15.30 Skrundas brīvprātīgie jaunieši dalīsies priekā un radīs svētku sajūtu kopīgi ar senioriem, rosoties Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā starppaaudžu sadarbības pēcpusdienā “SVĒTKU SAJŪTA”. Kopā gatavosim svētku gardumus, pārcilāsim bērnības atmiņas par svētku svinēšanu un svētku sajūtām. Informāciju sagatavoja: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste