“Skrundas Ceriņi” sveic savus jubilārus

“Skrundas Ceriņi” sveic savus jubilārus

18.janvārī, senioru klubs “Skrundas Ceriņi” tikās savā pirmajā šī gada pasākumā, lai sanāktu kopā un sveiktu seniorus apaļajās jubilejās – 70,75 un 80 gados.

Seniorus nozīmīgajās jubilejās sveica Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Agnese Buka: “Mūsu novada pagastu un pilsētu seniori ir vieni no svarīgākajiem mūsu padomu devējiem. Mums jūs esat būtisks atbalsts, lai savā darbā mēs nenokļūdītos. Jums ir liela dzīves pieredze un zināšanas, jums ir daudz enerģijas un spēka. Jums ir dziļa mīlestība pret vietu, kur katrs esam. Ceru, ka mums visiem izdosies tikties biežāk. Sirsnīgi sveicu ikvienu no jums!”

Arī Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja Guna Skrebele pateicās senioriem par viņu neizsīkstošo spēku: “Jūsu dzīvesprieks un enerģija ir nenovērtējams dārgums. Jūs piedalāties visos novada pasākumos. Arī pagājušajā gadā, kad pie mums Skrundā tikās visi novada seniori, tad varējām labi pārliecināties, ka jūs lieliski protat priecāties un svinēt dzīvi.”

Šajā reizē vienuviet pulcējās ap 30 dalībniekiem. Kluba prezidente Velga Bartašus: “Šāda tikšanas reize ir laba kopā būšana. Varam aprunāties, uz citiem paskatīties un sevi parādīt. Šogad mūsu pulkam klāt nākuši arī jauni dalībnieki. Mūsu kluba vidējais vecums ir 75 gadi. Pārsvarā nāk seniori no 70-90 gadiem.”

2.februārī senioru klubs “Skrundas Ceriņi” organizēs satikšanās balli. Uz pasākumu aicināti draugi no Aizputes, Alsungas, Kabiles, Turlavas, Kuldīgas, Nīgrandes, Ezeres, Zaņas, Kursīšiem, Pampāļiem un Novadniekiem.