Skrundas Dzimtsarakstu nodaļas darbs ārkārtējās situācijas laikā

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Ministru Kabineta 2021. gada 8. oktobra rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, un saskaņā ar Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta norādījumiem metodiskajā vēstulē 2021. gada 11. oktobrī Nr. 1821 “Par dzimtsarakstu nodaļu darbu ārkārtējās situācijas laikā”, SKRUNDAS DZIMTSARAKSTU NODAĻA no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim  darbu organizēs un sniegs pakalpojumus pēc iepriekšēja pieraksta. Tāpēc iedzīvotāji tiek aicināti par pakalpojuma saņemšanu iepriekš sazināties pa tālruni 25611098.

Pakalpojumus var pieteikt attālināti – elektroniski (www.latvija.lv, dace.gravele@skrunda.lv) parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai pa pastu, ja nepieciešamas izziņas par dzimšanas, miršanas un laulības reģistrāciju, atkārtotas dzimšanas, miršanas un laulības apliecības.