"Skrundas Gardums" izsludina bērnu zīmējumu konkursu

Skolēnu mācību uzņēmums ”Skrundas Gardums” aicina līdz 25. aprīlim iesniegt 5 līdz 10 gadu vecu bērnu zīmējumus konkursam “Saldums kā mazais dvēseles gardums”.   Konkursa mērķis ir izzināt bērnu redzējumu, kas asociējas ar vārdu salikumu ”Saldums kā mazais dvēseles gardums”, un veicināt bērnu radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā atklāt savu iztēli. Darbus jebkādā izpildīšanas tehnikā un izmērā drīkst izstrādāt tikai paši bērni, vienīgais nosacījums – darbiem jābūt piemērotiem izkāršanai izstādē. Bērnu darbi tiks vērtēti 2 kārtās: vispirms tos vērtēs SMU ”Skrundas Gardums” dibinātāji, bet pēc tam labākie darbi tiks ievietoti uzņēmuma interneta vietnē www.draugiem.lv/skrundasgardums, draugiem.lv lietotāju vērtēšanai. Konkursa uzvarētājs saņems diplomu un balvas no SMU ”Skrundas Gardums”, un labākie darbi tiks izlikti izstādē uzņēmuma stendā Skrundas pilsētas svētkos. Bērnu zīmējumi nesalocīti līdz 25. aprīlim jāienes vai jāiesūta Skrundas vidusskolā, Skrundā, Liepājas ielā12, LV –3326 (norādot saņēmēju SMU ”Skrundas Gardums”). KONKURSA NOLIKUMS Teksts: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists