Skrundas iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar vēja parka “Kurzeme” ieceri

Skrundas iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar vēja parka “Kurzeme” ieceri

Vakar, 12. jūnijā Skrundas kultūras namā tika aizvadīta pirmreizējā sākotnējā sabiedriskā apspriešana par vēja parka “Kurzeme” ieceri, kurā ar iedzīvotājiem tikās projekta attīstītājs, SIA “Sunly Land Solar 2” pārstāvji un ietekmes uz vidi procesa virzītāji – SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Iecere ietver Saldus novada Zirņu un Pampāļu pagastos un Kuldīgas novada Skrundas pagastā, īstenot vēja parku “Kurzeme”, kura kopējā jauda varētu sasniegt ~ 224 MW. Plānoto vēja elektrostaciju precīzs novietojums un kopējais skaits tiks noteikts ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā, pamatojoties uz ekspertu vērtējumu par paredzētās darbības ietekmi uz vidi novērtējumu. Lai nodrošinātu saražotās elektroenerģijas nodošanu kopējā tīklā, tiks izbūvēta jauna apakšstacija un elektropārvades kabeļu līnija, kas pieslēgsies esošai 330 kV līnijai. Plānoto pievedceļu, kā arī citu infrastruktūras objektu izvietojums un tehniskie raksturlielumi tiks noteikti ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā.

Sapulces laikā veidojās diskusija saistībā par tēmām, kas uztrauca vietējos iedzīvotājus - vēja parka ietekme uz vidi, dzīvniekiem, putniem, cilvēku veselību un labbūtību, turbīnu radītie trokšņi. Vai būs iespēja nodarboties ar biškopību un ar medībām konkrētajās teritorijās. Svarīgs jautājums izskanēja par to, kāds ieguvums būs vietējai kopienai, un kā veidosies ainavas uztvere saistībā ar šāda parka būvniecību. Neskaidrs jautājums bija par kompensāciju izmaksāšanu tām saimniecībām, kas atradīsies 2 km attālumā.

Paredzēts, ka procesa gaitā būs vairākas tikšanās ar iedzīvotājiem un dažādu tēmu ekspertiem. Ir paredzēts organizēt ekspertu grupas par veselību, vidi un citām tēmām. No 17.06. ikvienam būs pieejama mājaslapa www.vejaparkskurzeme.lv. Aktuālā informācija pieejama arī: https://environment.lv/lv, https://sunly.ee/lv/.