Skrundas iedzīvotāju un pašvaldības sadarbība – viens no pozitīvajiem piemēriem Kurzemē

Skrundas iedzīvotāju un pašvaldības sadarbība – viens no pozitīvajiem piemēriem Kurzemē 15.oktobrī Skrundas alternatīvā aprūpes centra telpās notika aktīvāko iedzīvotāju un pašvaldības darbinieku tikšanās ar Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra ekspertiem sabiedrības līdzdalības jautājumos. Tikšanās notika salīdzinoši šaurā, taču ļoti aktīvu cilvēku lokā, kuri, kā izrādījās, teju visi vienlaikus var pārstāvēt gan pašvaldības, gan sabiedrības aktīvo - NVO - daļu. Tikšanos vadīja Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra direktore Inese Siliņa un NVO eksperte Brigita Dreiže.

Klātesošie tika iepazīstināti ar juridiskajiem jautājumiem sadarbības un līdzdalības procesos, kā arī sniegta aktuālākā šī brīža projektu finansējumu informācija, kas pieejama gan pašvaldības iestādēm, gan biedrībām un nodibinājumiem. Taču vissaistošākās bija sarunas un dalīšanās pieredzē.

Brigita Dreiže akcentēja nepieciešamību NVO pārstāvjiem spēt konkrēti formulēt savas sadarbības iespējas un pakalpojumus, kurus var realizēt ar pašvaldības atbalstu. Diemžēl gana izplatīta ir prakse, ka NVO gaida iniciatīvu no pašvaldības - sadarbības piedāvājumus - tā vietā, lai piedāvājumu sniegtu paši.


Kā vienu no novada sadarbības problēmām, klātesošie identificēja nespēju nodalīt personību no organizācijas un veiksmīgi strādājošas NVO darbības uzskatīšanu par tā vadītāja personīgo biznesa modeli. &ˇis ir ļoti diskutabls jautājums un teju katrs gadījums jāskata individuāli, taču šāda iezīme ir visai plaši izplatīta. Tāpat varēja secināt, ka novadā pašvaldības līmenī ir tendence veicināt jaunu biedrību rašanos, tā vietā, lai palīdzētu turpināt labi iesāktos darbus jau esošajām biedrībām. Šāds secinājums radās pēc sarunas, ka novadā esošā projektu konkursiņu finansējuma lielākoties tiek piešķirts neformālām apvienībam, kuras par iegūtajiem līdzekļiem sakārto pašvaldības pārziņā esošus jautājumus.

Savukārt, sarunām raisoties par citu tematiku - pašvaldības un iedzīvotāju sadarību kopēju projektu īstenošanā, Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra vadītāja Inese Siliņa un NVO eksperte Brigita Dreiže bija ļoti patīkami pārsteigtas - Skrundu var uzskatīt par vienu no retajiem Kurzemes pozitīvajiem piemēriem, kad iedzīvotājiem ir ideja, kura ne tikai rod dzirdīgas ausis pašvaldībā, bet pašvaldība arī piesaista atbilstošu projektu finansējumu, lai to īstenotu. Šinī gadījumā, lai labiekārtotu pilsētas skvēra daļu, uzstādot pulksteni, ierīkojot puķu dobes un nobruģējot piekļuves zonu.

Kopumā situācija Skrundas novadā ar iedzīvotāju un pašvaldības sadarbību ir laba. Tas ir arī likumsakarīgs rezultāts, jo mazajos novados aktīvie cilvēki ir gana redzami un nereti darbojas gan pašvaldībā, gan sabiedriskajā sektorā. Taču svarīga ir arī cilvēku personība. Skrundas novada attīstības nodaļas darbinieki ir jauni un enerģiski cilvēki, arī aktīvāko biedrību parstāvjiem enerģijas netrūkst. Ņemot vērā, ka novadā jau ir labas iestrādes pašvaldības un iedzīvotāju sadarbībai, ir pamats cerēt uz labiem darbiem un inovatīviem risinājumiem arī turpmāk!

Semināru-diskusiju organizēja Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs projekta "Mēs Kurzemei" ietvaros, kuru finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību 92,07% apjomā un Talsu novada pašvaldība ar 7,93%. Apakašaktivitāti administē Valsts kanceleja ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu.
Inese Siliņa
„Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs” direktore
Projekta „Mēs Kurzemei” publicitātes un informācijas aprites eksperte
mob. 29811722, e-pasts: inese.silina@zkcentrs.lv, www.zkcentrs.lv
ˇ