Skrundas iedzīvotājus aicina piedalīties aptaujā

Skrundas iedzīvotājus aicina piedalīties aptaujā SIA “Skrundas komunālā saimniecība” plāno veikt CFLA ES Kohēzijas fonda projektu, kas paredz centralizētā kanalizācijas tīkla izbūvi Skrundas pilsētas ielās, tādēļ šo ielu iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties aptaujā. Centralizētā kanalizācijas tīkla izbūve plānota šādās Skrundas pilsētas ielās: O. Kalpaka iela; Robežu iela; Strādnieku iela; Sporta iela; Nākotnes iela; Ziedu iela; Rūpniecības iela; Lielā iela; Zvejnieku iela; Kalna iela; Priežu iela; Bērzu iela; Meža iela; Celtnieku iela; Rīgas iela; Brīvības iela; Mazā iela; Parka iela; Smilšu iela. SIA “Skrundas komunālā saimniecība” veic šo ielu iedzīvotāju aptauju: Vai jūs vēlētos, paralēli centralizētai kanalizācijas sistēmas izbūvei, pieslēgties arī centralizētam ūdens apgādes tīklam, ja šāda iespēja tiktu nodrošināta? Aptaujas anketas tiks iznēsātas uz norādītajām adresēm. Varat tās aizpildītas nogādāt SIA “Skrundas komunālā saimniecība” birojā Stūra ielā 7, vai zvanīt pa tālruni 63331258, vai atbildi nosūtīt e-pastā: pasts@sks.lv. Anketas lūgums aizpildīt līdz šī gada 9. jūnijam. Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni 26154604 inženierkomunikāciju tehniķim Guntaram Stepiņam. Teksts: SIA “Skrundas komunālā saimniecība” administrācija