Skrundas jauniešu centra aktivitāšu grafiks

Skrundas jauniešu centrs, kurš atrodas Kalēju ielā 4, Skrundā, aicina apmeklēt sekojošas aktivitātes:
Datums Laiks Aktivitātes nosaukums
25.04. 16:00 Jauniešu pieredzes apmaiņas pasākums „Aiz brīva prāta!”- brauciens uz Brocēniem.
09.05. 15:00 Māmiņdienas pārsteigums! Radošās darbnīcas- gatavosim pārsteigumu māmiņām.
10.05. No 20:00 - 23:00  Skrundas brīvprātīgie jaunieši līdzdarbojas Jāņtārpiņu karnevāla „Izbēgām no pasaku valstības” norisē
11.05.  No 10:00 - 13:00  Skrundas brīvprātīgie jaunieši līdzdarbojas Izglītības pilsētiņas aktivitāšu norisē
Tālrunis, lai pieteiktos pieredzes apmaiņas- sadraudzības braucienam uz Brocēnu jauniešu centru, 29852292.
 Baiba Eversone