Skrundas jauniešu centrā jaunieši īsteno savas iniciatīvas

Skrundas jauniešu centrā jaunieši īsteno savas iniciatīvas 8. aprīlī plkst. 18.00 Skrundas jaunieši vienaudžiem piedāvā apmeklēt sadraudzības pasākumu “Vēlais kino”. Tev būs iespēja izbaudīt hennas mākslu, kopīgi uzspēlēt spēles, kas ļaus mums visiem labāk iejusties, “salauzt ledu”, izjust komandas garu, kopīgi gatavojot, un noskatīties labu filmu.  Papildu informācija: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste E-pasts: baiba.eversone@skrunda.lv Tālr. 29852292