Skrundas jauniešu centrs izsludina logo konkursu

Ikviens tiek aicināts piedalīties Skrundas jauniešu centra logo izstrādes konkursā. Logo, kuru Skrundas jauniešu centra darba grupa atzīs par uzvarētāju, tiks izmantots poligrāfiskajos izdevumos, pasākumu vizuālajā noformējumā, uz veidlapām, apliecībās, atzinības rakstos, diplomos, vizītkartēs, reprezentācijas materiālos, suvenīros, Skrundas jauniešu centra ēkas vizuālajā noformējumā. Konkursa darbu iesniegšanas termiņš- 2013. gada 26.aprīlis. Uzvarētāju gaida balva!
LOGO KONKURSA NOLIKUMS. Informāciju sagatavoja Baiba Eversone- jaunatnes lietu speciāliste.
Tel.: 29852292