Skrundas jauniešu diena

Skrundas jauniešu diena

27. oktobrī Skrundas jaunieši sadarbībā ar Skrundas Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru organizēja sadraudzības pasākumu "Skrundas jauniešu diena 2023".

Dienas garumā Skrundas kultūras namā bija jūtama jautra un saliedējošā atmosfēra. Jauniešiem bija sagatavotas dažādi pārsteigumi un interesantas aktivitātes, kurās pārbaudīt veiklību, prasmi strādāt komandā un savstarpēji sadarboties.

Pēcpusdienā ikvienam bija iespēja satikt digitālā satura veidotāju Robertu Vītolu, kā arī iejusties dažādās lomās un kopīgi nofotografēties foto būdā. Jauniešu grupa "Smaržo pēc lietus" un dīdžejs Matīss Mirbahs parūpējās par lustīgu un varenu pasākuma noslēgumu.

Jaunatnes lietu speciāliste Marika Rimša-Buša uzsver, ka pasākums nebūtu izdevies bez brīvprātīgajiem jauniešiem: “Paldies ikvienam, kurš palīdzēja pie pasākuma organizēšanas. Īpašs paldies Agitai Pupurei, Sabīnei Farnastei, Lucai Mariai Hoeppnerei, Unai Zēğelniecei, Tīnai Jensenai un Martai Koļesovai.” Jaunatnes darbiniece Sintija Kampara: “Pasākumu veidojām ar mērķi veicināt jauniešu līdzdalību, sadarbības prasmju un savstarpējās komunikācijas pilnveidošanu. Vēlējāmies nodrošināt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, kā arī Skrundas pilsētas un pagasta atpazīstamību.”

Pasākuma piedalījās ap 90 dalībnieku no Kuldīgas novada skolēnu pašpārvaldēm, jauniešu organizācijām un jauniešu apvienībām.