Skrundas jauniešu dzīve 2023.gadā

Skrundas jauniešu dzīve 2023.gadā

Skrundas multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra aizvadītais gads bijis īpaši aktīvs. Jaunieši padarījuši lielākus un mazākus darbus, kas nesuši prieku sev un citiem.

Lielākais šī gada notikums bijis Skrundas jauniešu dienas organizēšana, kurā piedalījušies ap 90 dalībnieku no Kuldīgas novada skolēnu pašpārvaldēm, jauniešu organizācijām un jauniešu apvienībām. Jaunatnes lietu speciāliste Marika Rimša Buša: “Viens no 2023. gada pasākumiem bija popiela “Jautrās bikses”. Tajā piedalījās dažāda vecuma jaunieši, bērni un citu pagasta iedzīvotāji. Pasākums bija piedzīvojumu pilns, jo jaunieši aktīvi līdzdarbojās un prezentēja savas spējas. Tika uzsākta sadarbība ar dzīvnieku patversmi “Nika”. Patversmes iemītnieki tiek atbalstīti un apmeklēti regulāri. Iedvesmojoties no pagājušā gada brīvprātīgo godināšanas pasākuma, brīvprātīgie jaunieši aktīvi līdzdarbojas visa gada garumā, tā paplašinot pieredzi jauniešu centra aktivitātēs. Piemēram, par jauniešu dienas veiksmīgu norisi varam pateikties brīvprātīgiem jauniešiem un viņu vecākiem, kuri audzina krietnus un atbildīgus cilvēkus. Lai iepazīstu citus jauniešus devāmies uz Talsiem, Ēdoli un Kuldīgu, kurā notika “Nāc tīmeklī” noslēguma pasākums. Vasarā tika realizēta ideja par velobraucienu, divas dienas pavadījām dabā, apguvām prasmes savstarpēji sadarboties un veselīgi pagatavot ēdienu. Devāmies ikgadējā laivu braucienā pa Ventu, dienas noslēgumā iepazinām aktiera Raimonda Celma profesijas ikdienu, prasmes un iemaņas. Viņš iedvesmoja  ar stāstījumu par savam gaitām kā jaunietim. 2024. gadā vēlamies veicināt lielāku jauniešu iesaisti centra darbībā, ikdienā, organizējot pasākumus. Dažas no nākama gada ieplānotajām aktivitātēm - iedvesmas saruna par karjeras izvēli ar Jāni Buķeli, neformāla diskusija jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem “Kafija ar politiķiem”.”