Skrundas muiža saņem kvalitātes zīmi "Q Latvia"

Skrundas muiža saņem kvalitātes zīmi 6. decembrī, sarīkojumā ”Latvijas tūrisma forums” svētku noskaņā tika pasniegtas balvas, diplomi un kvalitātes apliecinājuma zīmes, simboliski pavelkot svītru darbīgajam un reizē veiksmīgajam gadam tūrisma nozarē. Forumā tika apsveikti 11 kvalitātes zīmes "Q Latvia” saņēmēji, un to skaitā bija arī A/S ”Skrundas muiža” viesnīca ”Skrundas muiža”. Pasniedzot kvalitātes zīmi, Tūrisma attīstības valsts aģentūras (turpmāk – TAVA) direktors Armands Slokenbergs uzsvēra, cik svarīga nozīme ir pakalpojumu kvalitātei. Kvalitātes sistēma ”Q Latvia” liek katram zīmes pretendentam ar kritisku aci pavērtēt savu darbu un veikt uzlabojumus, lai celtu sniegto pakalpojumu līmeni. Kvalitātes zīmes pretendentus daudzpusīgi novērtē komisija, kuru veido TAVA un Ekonomikas ministrijas Tūrisma nodaļas speciālisti, Latvijas naktsmītņu un reģionālo tūrisma asociāciju deleģēti pārstāvji un Latvijas tūrisma aģentu un operatoru asociācijas pārstāvji. Par katru pretendentu ir sagatavots pamatīgs ”dosjē” , kurā vispusīgi atspoguļota pakalpojumu sniedzēju atbilstība ”Q-Latvia” kvalitātes zīmei – tūrisma pakalpojumu kvalitātes pamatprincipu apgūšana ”Q-Latvia” rokasgrāmatā vai e-apmācībās, darba pašnovērtējums un rīcības plāns darba uzlabošanai, paveiktais rīcības plāna īstenošanā u. c. Īpaša novērtējuma sadaļa ir tā, kuru aizpilda ”slepenais viesis”, kas apmeklē tūrisma pakalpojumu uzņēmumus kā parasts klients un uz savas ādas pārbauda pakalpojumu kvalitāti. Skrundas muiža bija arī konkursam ”Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 2013” atlasīto 14 pretendentu vidū, kuru TAVA rīko, lai veicinātu jaunu, kvalitatīvu tūrisma produktu radīšanu un popularizētu tos gan vietējo iedzīvotāju, gan arī ārvalstu tūristu vidū. Kvalitātes zīmes "Q Latvia" saņēmēji (pirmais no labās: AS "Skrundas Muiža” valdes loceklis Edgars Vizulis) Konkursa "Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 2013" dalībnieki un uzvarētāji (pirmais no kreisās: AS "Skrundas Muiža” valdes loceklis Edgars Vizulis) Foto un informācijas avots: http://www.tava.gov.lv