Skrundas mūzikas skola viesojas Nīkrācē

Skrundas mūzikas skola viesojas Nīkrācē 17. maijā Nīkrāces pamatskolā viesojās Skrundas mūzikas skolas pedagogi un audzēkņi. Mūzikas skolas direktors Jānis Āboliņš sniedza ieskatu mūzikas skolas dzīvē un piedāvātajās dažādu instrumentu spēles specialitātēs. Pēc tam Nīkrāces pirmskolas un  pamatskolas skolēniem sniedza koncertu paši mūzikas skolas audzēkņi, demonstrējot gan muzicēšanas prasmi, gan  dažādu instrumentu skaņu un veidolu. Skaņdarbi tika atskaņoti uz saksofoniem, ģitāras, flautām, trompetes un klavierēm. Starp izpildītājiem  bija arī Nīkrāces pamatskolas skolniece Paula Ezeriete, kura mūzikas skolā apgūst flautas spēli. Noslēgumā direktors Jānis Āboliņš aicināja uz iestājpārbaudījumiem mūzikas skolā un visiem novēlēja veiksmīgu mācību gada noslēgumu. Teksts un foto: Svetlana Rudzīte