Skrundas Mūzikas skolas audzēkņi piedalās konkursā un festivālā

Skrundas Mūzikas skolas audzēkņi piedalās konkursā un festivālā 12. martā Saldū notika IX Kurzemes mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkurss, bet 14. martā Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolā notika Kurzemes reģiona mūzikas skolu klavierspēles audzēkņu festivāls ”Deju mozaīka”, kuros piedalījās arī Skrundas Mūzikas skolas audzēkņi. IX Kurzemes mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkursā piedalījās mūzikas skolu audzēkņi no Ventspils, Liepājas, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Skrundas, Priekules, Nīcas, Kalētu, Aizputes, Dundagas, Mērsraga, Mažeiķu, Plateliu, Pluņģes un Telšai mūzikas skolām. Dalībniekiem no galvas bija jāatskaņo divi dažāda rakstura brīvas izvēles skaņdarbi, un katru instrumentu grupu vērtēja pieci žūrijas komisijas locekļi. Skrundas Mūzikas skolas audzēkņi Kate Kronberga un Rinalds Strazdiņš ieguva III pakāpes diplomus, bet Kristaps Zīders saņēma atzinību. Audzēkņus konkursam sagatavoja skolotājs Jānis Kudums un koncertmeistars Jānis Āboliņš. Savukārt Kurzemes reģiona mūzikas skolu klavierspēles audzēkņu festivālā ”Deju mozaīka” katram dalībniekam bija jāatskaņo divas dejas. No Skrundas Mūzikas skolas festivālā piedalījās skolotājas Svetlanas Zlobinas audzēkne Elīza Beāte Bolsunovska, kuras sniegumu žūrija novērtēja kā labāko atskaņoto menuetu, bet skolotājas Antras Zuntneres audzēknes saņēma šādu žūrijas vērtējumu:
  • Keita Āboliņa – žūrijas komisijas simpātija;
  • Ieva Zute – labākais mūsdienas dejas izpildījums;
  • Klavieru duets Zanda Balandīna un Arta Anna Buķele – labākais menueta izpildījums.
Teksts un foto: Skrundas Mūzikas skola