Skrundas Mūzikas skolas audzēkņi piedalās konkursos

Skrundas Mūzikas skolas audzēkņi piedalās konkursos Skrundas Mūzikas skolas audzēkņi 6. aprīlī piedalījās XI Kurzemes reģiona mūzikas skolu vijoļspēles audzēkņu konkursā Sol-Re-La-Mi un 7. aprīlī – X Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavierspēles audzēkņu konkursā.   6. aprīlī Saldus Mūzikas skolā notika XI Kurzemes reģiona mūzikas skolu  vijoļspēles audzēkņu konkurss Sol-Re-La-Mi. Skrundas Mūzikas skolas 5. vijoļspēles klases audzēkne Megija Jurdža (skolotāja Sandra Nikovska, koncertmeistars Jānis Āboliņš) ieguva ATZINĪBU. 7. aprīlī Dobeles Mūzikas skolā notika X Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavierspēles audzēkņu konkurss. Skrundas Mūzikas skolas 4. klavierspēles klases audzēkne Laura Kātiņa (skolotāja Antra Zuntnere) ieguva III vietu. Teksts un foto: Skrundas Mūzikas skola