Skrundas Mūzikas skolas audzēkņu panākumi konkursā Dobelē

Skrundas Mūzikas skolas audzēkņu panākumi konkursā Dobelē Š.g. 5. decembrī Dobeles Mūzikas skolā notika IV Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu 5.-8. klavieru klašu audzēkņu konkurss, kurā piedalījās arī Skrundas Mūzikas skolas audzēknes. Konkursa mērķis ir ieinteresēt mazpilsētu un lauku mūzikas skolu bērnus muzicēt ar prieku, pilnveidot prasmes un apliecināt sevi mūzikā.  Skrundas Mūzikas skolas audzēknes Zanda Balandīna (sestās klases grupā piedalījās 12 dalībnieki) ieguva II vietu, un Arta Anna Buķele (septītās klases grupā piedalījās 10 dalībnieki) ieguva III vietu. Abas ir skolotājas Antras Zuntneres audzēknes. Skrundas Mūzikas skolas audzēknes: (no kreisās) Zanda Balandīna un Arta Anna Buķele   Teksts un foto: Skrundas Mūzikas skola