Skrundas Mūzikas skolas audzēkņu sekmes konkursos

Skrundas Mūzikas skolas audzēkņu sekmes konkursos 23. janvārī Rīgā un 27. janvārī Liepājā notika Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu izpildītāju konkursi, kuros sekmīgi piedalījās Skrundas Mūzikas skolas audzēkņi.   23. janvārī Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas Lielā zālē notika XX Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu izpildītāju konkurss. No Skrundas Mūzikas skolas sekmīgi piedalījās 7. mežraga klases audzēknis Rinalds Strazdiņš (skolotājs – Jānis Kudums). 27. janvārī Melngaiļa koncertzālē Liepājā notika Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu Valsts konkursa II kārta Pūšaminstrumentu spēlē. No Skrundas Mūzikas skolas sekmīgi piedalījās 4. trompetes klases audzēkne Kate Kronberga (skolotājs – Jānis Kudums), bet 3. flautas klases audzēkne Sandra Elvīra Broka (skolotāja – Liesma Galla) ieguva atzinību. Savukārt 4. flautas klases audzēkne Rūta Lākute un 6. flautas klases audzēkne Beāte Paula Rudzīte (abām skolotāja – Liesma Galla) ieguva II vietas un tiesības piedalīties finālā III kārtā Rīgā. Teksts: Skrundas Mūzikas skola