Skrundas novada 5. atklātās ziemas sporta spēles ir noslēgušās

Skrundas novada 5. atklātās ziemas sporta spēles ir noslēgušās 11. martā ar sacensībām jauktajām komandām volejbolā noslēdzās Skrundas novada 5. atklātas ziemas sporta spēles. Visu sacensību laureātu svinīgais apbalvošanas pasākums notiks 24. martā plkst. 20.00 Skrundas kultūras namā. 11. martā Skrundas vidusskolas sporta zālē par uzvaru sacensībās jauktajām komandām volejbolā līdz vēlai pēcpusdienai cīnījās piecas komandas no Durbes, Saldus un Skrundas.  Katra komanda ar katru izspēlēja vienu spēles apli, un tad tika noskaidrotas spēcīgākās komandas: 1. vietā – komanda “Labākie” (Arnolds Freibergs, Oļegs Kricaks, Kārlis Kauliņš, Ivo Demčuks, Reinis Grīnbergs, Krista Žulpa, Elīna Kronlaka, Zane Muceniece, Edgars Rutkis). 2. vietā – komanda “Durbe” (Lita Leja, Tatjana Krūmiņa, Dainis Zombergs, Ainars Trapučka, Andris Strauts, Jurģis Staņevičs). 3. vietā – komanda “Saldus Saldie” (Rēzija Rumpe, Lāsma Rumpe, Ainārs Tiļļa, Oskars Tiļļa, Edgars Tiļļa, Visvaldis Dēvits, Klāvs Kairo). Visu sacensību laikā sporta spēļu dalībniekiem tika dota iespēja izmēģināt roku arī dartā. Šo iespēju pavisam kopā izmantoja 93 sporta spēļu dalībnieki, un pēc rezultātu apkopošanas ir noskaidroti uzvarētāji: Sieviešu grupā: 1. vietā Dzintra Liekmane (Nīkrāce); 2. vietā Biruta Leikarte (Nīkrāce); 3. vietā Inita Kirše (Liepāja) un Agita Ziemele (Aizpute). Vīriešu grupā: 1. vietā Jānis Grants (Skrunda); 2. vietā Valdis Stepanovs (Nīgrande); 3. vietā Māris Šķieris (Nīkrāce) un Mareks Teljaževics (Nīkrāce). Apbalvošana visos sporta veidos notiks 24. martā plkst. 20.00 Skrundas kultūras namā, pēc apbalvošanas – balle, kurā spēlēs grupa “Sapņu pietura”. Sportistiem ieeja ballē – bez maksas, pārējiem – 3,00 EUR. Teksts un foto: Ilona Rītiņa, Nīkrāces sporta pasākumu organizatore