Skrundas novada aktualitātes no 19. līdz 25. oktobrim

Skrundas novada aktualitātes no 19. līdz 25. oktobrim

19. oktobris, pirmdiena

 • Līdz 6. novembrim Skrundas Jauniešu centrs darbosies nedaudz citādākā režīmā. Piesaki apmeklējumu iepriekš (tel. 29852292) – un nāc uz individuālu tikšanos ar jaunatnes darbinieku, jaunatnes lietu speciālistu (saziņa iespējama arī tiešsaistē), vai piesakoties klasei.

20. oktobris, otrdiena

 • Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
 • Jautrā stafete Rudbāržu sporta zālē ATCELTA.

22. oktobris, ceturtdiena

 • Plkst. 8.00 Skrundas kultūras nama Mazajā zālē notiks komiteju apvienotā sēde.
 • Rudbāržu Jauniešu klubiņā dodamies pēc dabas materiāliem.

24. oktobris, sestdiena

 • Nīkrāces Atpūtas centrā kāršu spēle “Zolīte” ATCELTA.

Citas ziņas:

 • No 11. septembra Rudbāržu kn zālē apskatāma Vladislava Kundziņa fotoizstāde “ZIEDI”.
 • No 19. līdz 31. oktobrim Skrundas kultūras nama Mazajā zālē fotoizstāde “Ukraina, Karpati – daba, cilvēki”. Vladislava Kundziņa, Evas E. Čūderes, Ineses Grizānes, Jura Kalniņa un Daiņa Ozola izstāde. 2019. gada vasaras vidū, karstajā jūnijā, neliela foto draugu grupa devās uz Ukrainu iepazīt Karpatu kalnus un to iedzīvotājus. Galamērķis - rietumukrainas pilsēta Verhovina. Pilsēta, kas atrodas Karpatu kalnu Gucuļu reģionā pie Čeremošas upes. Karpati ir vieni no vecākajiem kalniem, tāpēc te nav augstas un stāvas klintis, taču saules pielietas kalnu pļavas pārpārēm.
 • Līdz 30. oktobrim Nīkrāces Atpūtas centrā skatāma fotogrāfu grupas “Liepājas pozitīvs” veidota izstāde “Mans”.
 • Līdz 31. oktobrim Rudbāržu bibliotēkā Ingas Ozolas fotoizstāde “Skaistākas par saulrietiem var būt tikai rītausmas”.
 • Līdz 16. novembrim Raņķu bibliotēkā skatāma izstāde “Baznīcu zvanu vēsture”.

 

Par citām aktualitātēm Skrundas novadā var uzzināt, apmeklējot Skrundas novada pašvaldības mājaslapu www.skrunda.lv, kā arī sekojot pašvaldības profilam vietnēs draugiem.lv, facebook un twitter.

 

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv

Tālrunis: 25708808