Skrundas novada aktualitātes no 26. aprīļa līdz 4. maijam

Skrundas novada aktualitātes no 26. aprīļa līdz 4. maijam

27. aprīlis, otrdiena

 • Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.

Skrundas novada pašvaldība un iestādes turpina strādāt attālināti.

Aicinām sazināties telefoniski un iepriekš vienoties par vizītes laiku vai izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus. Pakalpojumu pieteikšanai aicinām izmantot www.latvija.lv iespējas.

 • Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs strādās otrdienās un ceturtdienās TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA. Tālrunis saziņai: 63331555, 66954849, e-pasts: dome@skrunda.lv; skrunda@pakalpojumucentri.lv.
 • Skrundas pilsētas un pagastu kases strādās trešdienās TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA. Tālrunis Skrundā: 63350459, Raņķos: 63354357, Nīkrācē: 63354554, Rudbāržos: 29171535.
 • Bibliotēkas turpinās nodrošināt grāmatu izsniegšanu klātienē, ievērojot visus epidemioloģiskos noteikumus.
 • Ar pagastu pārvaldēm, Sociālo dienestu, Bāriņtiesu, Dzimtsarakstu nodaļu, Būvvaldi un pašvaldības policiju, kā arī citiem pašvaldības speciālistiem aicinām primāri sazināties telefoniski.

Plašāka informācija un kontakttālruņi atrodami Skrundas novada pašvaldības mājas lapā www.skrunda.lv.

28. aprīlis, trešdiena

 • Šodien Skrundas novada pašvaldības policija atzīmē savu 10. jubileju.
 • Plkst. 18.00 tiešsaistes platformā Messenger Room veselību veicinoša vingrošana kopā ar treneri Andu Brūderi. Pieteikšanās pa tālruni 26161749. Dalība ir bez maksas.

29. aprīlis, ceturtdiena

 • Plkst. 8.30 notiks Skrundas novada domes sēde ZOOM tiešsaistes platformā.
 • Reģionālajā vizītē Skrundas novadu apmeklēs VARAM ministrs Artūrs Toms Plešs.

Citas ziņas:

 • Līdz 30. aprīlim Rudbāržu bibliotēkā izstāde “20. gs. izšuvumi”.
 • Līdz aprīļa beigām Raņķu bibliotēkā skatāma jaunmuižnieces Sandras Balceres zīmēto mandalu izstāde.
 • Nīkrāces bibliotēkā aprīlī var apskatīt Ilonas Rītiņas krūzīšu kolekciju un  Jeļenas Egliņas lielformāta ziedu izstādi.
 • Līdz 26. aprīlim Antuļu bibliotēkā divas izstādes - Māra Mihailova fotoizstāde "Putni" un Aivara Šīmena izstāde "Metāla otrā dzīve".
 • 9. maijā no plkst. 10.00 Raņķos pie pakalpojumu pārvaldes – Pavasara tirgus.

Par citām aktualitātēm Skrundas novadā var uzzināt, apmeklējot Skrundas novada pašvaldības mājaslapu www.skrunda.lv, kā arī sekojot pašvaldības profilam vietnēs draugiem.lv, facebook un twitter.

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

E-pasts: iveta.rozenfelde@skrunda.lv

Tālrunis: 25708808