Skrundas novada aktualitātes no 6. līdz 11. aprīlim

Skrundas novada aktualitātes no 6. līdz 11. aprīlim

Skrundas novada pašvaldība un iestādes turpina strādāt attālināti. Aicinām sazināties telefoniski un iepriekš vienoties par vizītes laiku vai izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus. Pakalpojumu pieteikšanai aicinām izmantot www.latvija.lv iespējas.

 • Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs strādās otrdienās un ceturtdienās TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA. Tālrunis saziņai: 63331555, 66954849, e-pasts: dome@skrunda.lv; skrunda@pakalpojumucentri.lv.
 • Skrundas pilsētas un pagastu kases strādās trešdienās TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA. Tālrunis Skrundā: 63350459, Raņķos: 63354357, Nīkrācē: 63354554, Rudbāržos: 29171535.
 • Bibliotēkas turpinās nodrošināt grāmatu izsniegšanu klātienē, ievērojot visus epidemioloģiskos noteikumus.
 • Ar pagastu pārvaldēm, Sociālo dienestu, Bāriņtiesu, Dzimtsarakstu nodaļu, Būvvaldi un pašvaldības policiju, kā arī citiem pašvaldības speciālistiem aicinām primāri sazināties telefoniski.
 • Plašāka informācija un kontakttālruņi atrodami Skrundas novada pašvaldības mājas lapā www.skrunda.lv.

6. aprīlis, otrdiena

 • Plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
 • Plkst. 15.00 Nīkrāces pagasta Facebook lapā tiešraidē tiks izlozēti trīs veiksminieki, kuri piedalījās Lieldienu aktivitātēs un tiks pie pārsteiguma balvām.

7. aprīlis, trešdiena

 • Plkst. 18.00 tiešsaistes platformā Messenger Room veselību veicinoša vingrošana kopā ar treneri Andu Brūderi. Pieteikšanās pa tālruni 26161749. Dalība ir bez maksas.

Citas ziņas:

 • 14. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 17.00 Skrundā mobilā diagnostika. Aicinām veikt pierakstu pa tālruni 27020119.
 • Informatīvi pasākumi un izstādes Skrundas pilsētas un Skrundas bērnu bibliotēkas Facebook lapā. Jauno grāmatu apskats Skrundas pilsētas bibliotēkā.
 • No 6. līdz 20. aprīlim izstāde “Ar ziedu kurpēm kājās atnāk pavasaris…” Dārzā. Mežā. Mājās. Izstāde veltīta pavasarim, pavasara pirmajiem vēstnešiem ziediem, kurus varam ieraudzīt mežā, izaudzēt dārzā vai savās mājās.
 • Skrundas novada informatīvais izdevums iznāks 9. aprīlī.
 • No 5. līdz 30. aprīlim Rudbāržu bibliotēkā izstāde "20. gadsimta izšuvumi". Rudbāržnieces Mirbahas Aijas vecmāmiņas Ļubovas Rožakmens rokdarbi.

Par citām aktualitātēm Skrundas novadā var uzzināt, apmeklējot Skrundas novada pašvaldības mājaslapu www.skrunda.lv, kā arī sekojot pašvaldības profilam vietnēs draugiem.lv, facebook un twitter.

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste