Skrundas novada bērni un jaunieši pavada aizraujošu nedēļu brīvā laika programmā "Štābiņš"

Skrundas novada bērni un jaunieši pavada aizraujošu nedēļu brīvā laika programmā Brīvā laika programma “Štābiņš” veidota, ievērojot neformālās izglītības pamatprincipus, uzsvaru liekot uz mācīšanos darot, tādēļ visas nedēļas garumā gan Skrundā, gan Rudbāržos programmas dalībnieki darbojās daudzās darbnīcās, kurās guva turpmākai dzīvei noderīgas prasmes. Biedrība “Ventas krasti” īstenojusi projektu “Štābiņš – brīvā laika programma bērniem” (līgums Nr. 7.5/P/17/23), kura ietvaros, pateicoties nodibinājuma “Fonds “Ziedot.lv”” finansiālam atbalstam, sniegta iespēja Skrundas novada bērniem un jauniešiem nedēļas garumā piedalīties aizraujošā brīvā laika programmā “Štābiņš” gan Skrundā, gan Rudbāržos. Katru dienu spēlējām komandu saliedējošas spēles, kas veicināja iespēju iepazīt katru līdzgaitnieku, uzlabojot katra programmas dalībnieka spēju sadarboties. Kā arī darbojāmies daudzveidīgās radošajās darbnīcās, sniedzot iespēju programmas dalībniekiem apgūt jaunas prasmes, pielietojot daudzveidīgus, mūsdienīgus materiālus. Apguvām arī prasmes gatavot pusdienas lielai ģimenei, kā arī galda klāšanas kultūru. Būtisks uzsvars tika likts uz āra dzīves un sportiskām aktivitātēm, uzsverot kustības nozīmību. Neskatoties uz lietainajiem laika apstākļiem, programmas dalībnieki devās arī apkārtni izzinošos pārgājienos, pārliecinoties, ka Skrundas novadā ir daudz interesantu vietu un objektu. Daudzi pārgājiena dalībnieki atzina, ka uzzinājuši par tuvēju un tālāku apkārtni daudz interesantu faktu.  Programmas noslēguma dienā devāmies izzinošā ekskursijā uz Kalvenes zoodārzu “Cīrulīši”, apmeklējām brīvdabas atpūtas taku “Kamenes”, baudījām svētku kliņģeri un cepām desiņas, pasniedzām sertifikātus un nozīmītes brīvā laika programmas “Štābiņš” dalībniekiem. Ekskursija deva dalībniekiem iespēju iepazīt dabu un dažādus dzīvniekus, kā arī piedalīties dažādās atrakcijās un prāta spēlēs brīvā dabā. Kopīgā svētku maltīte brīvā dabā bija jauks programmas noslēgums, kas nostiprināja komandas dalībnieku garu. Informāciju sagatavojusi: Eva Behmane, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes darbiniece Foto: Baiba Eversone