Skrundas novada bērnu un jauniešu piedzīvotais vides izziņas nometnē

Skrundas novada bērnu un jauniešu piedzīvotais vides izziņas nometnē Pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda un Skrundas novada pašvaldības piešķirtajam finansējumam, Skrundas vidusskola īstenoja projektu, kura ietvaros no 11. līdz 15. augustam norisinājās vides izziņas nometne "Mēs vidē, vide mūsos!"   Nometnē piedalījās 22 Skrundas novada bērni un jaunieši vecumā no 11 līdz 17 gadiem. Lai attīstītu bērnu un jauniešu aktīvu līdzdalību, rosinātu vēlmi izzināt dabu un attīstītu spēju spriest par tādiem jautājumiem kā veselība un veselīgs dzīvesveids, vide un vides aizsardzība, kā arī lai iemācītos rīkoties atbildīgi, jauniešiem tika piedāvāta iespēja mācīties caur piedzīvojumu. Dažādās nodarbībās un radošajās darbnīcās, kā arī sacensībās un eksperimentos tika gūtas zināšanas un dzīves prasmes. Nometnes laikā bērni un jaunieši ar gūto zināšanu bagāžu kļuva par vides aģentiem-informācijas nesējiem, kas pēc nometnes gūtās zināšanas nodos plašākai sabiedrībai. Lai iegūtu vides aģenta kvalifikāciju, nometnes dalībniekiem bija jāizdzīvo virkne pārbaudījumu. Visu nometnē piedzīvoto vienā rakstā apkopot nav iespējams. Atskatam – spilgtākie notikumi! Misijā “Zaļā nakts” nometnes dalībnieki pierādīja, ka ir vienoti un spēj veiksmīgi izpildīt visus viņiem uzdotos uzdevumus – gan tumsā sašķirojot atkritumus, gan pārvarot šķēršļus un atrodot meža vidū “slepeno ziņojumu”, gan atpazīstot dažādas garšas un smaržas, gan no otrreiz izmantojamiem materiāliem izveidojot palīglīdzekļus veiksmīgai uzdevuma izpildei. Izziņas pārgājienā “Vai pazīsti augus?” jaunieši pārliecinājās, ka dabā atrodamie augi lietojami ne tikai tēju pagatavošanai, bet daudzi no tiem ir arī ēdami, kā arī lietojami skaistumkopšanā. Nometnes dalībniekiem ļoti noderīga likās informācija par veselīgu uzturu. Ja reiz pļavā tiek vākti augi, kas lietojami uzturā, tad protams viss ir arī jāizmēģina – garšojām, smaržojām, ēdām un dzērām.    Nometnes laikā tika veikti arī labie darbi. Jaunieši veica apkārtnes izpēti, sadalot teritoriju pa apgabaliem. Katru apgabalu rūpīgi apsekojot, tika savākti visi atrastie atkritumi, kuri tika uzskaitīti un dokumentēti. Pēc tam atkritumu apjoms tika izmērīts, sagatavojot pētnieku grupas ziņojumu, izvērtējot iemeslus kā atrastie atkritumi nonākuši dabā. Izpētes pārgājiena laikā tika attīrīti 68 apgabali, savācot 6.2 m³ atkritumu. Visspilgtākās emocijas izraisīja sevis un savu zināšanu un spēju izzināšanas ekspedīcija – pārgājiens “H2OK2BezE” par tēmu – transports, ūdens, veselīgs dzīvesveids. Pārgājiena vadītājs Jānis Zariņš (viens no aktīvākajiem pārgājienu popularizētājiem Latvijā) apmācīja jauniešus kā orientēties apvidū. Dažādu uzdevumu un pārbaudījumu apvītais piedzīvojums 15 km garumā, šķērsojot pļavas, mežus un upes, sniedza iespēju bērniem un jauniešiem gūt turpmākai dzīvei noderīgas prasmes un zināšanas.    Katram nometnes dalībniekam nometne paliks atmiņā citādāka. Kāds to atcerēsies ar jautriem mirkļiem, nenogurstoši spēlējot bumbu, kādam tā paliks atmiņā dēļ piedzīvojumiem mežā, kad gadījās melleni sajaukt ar vaboli, kāds jauniegūtās zināšanas liks lietā savā ikdienas dzīvē, bet kādam šis būs bijis lieliskākais vasaras piedzīvojums, kurā iegūti jauni draugi. Bet visi kopā jaunie vides aģenti lēma: „Mēs tiksimies atkal nākamajā vasarā, lai pētītu, izzinātu un būtu dabā!”        Informāciju un foto sagatavoja nometnes vadītāja Baiba Eversone