Skrundas novada domes 2014. gada 8. janvāra ārkārtas sēde