Skrundas novada domes 2015. gada 15. janvāra ārkārtas sēde