Skrundas novada domes 2016. gada 5. jūlija ārkārtas sēde