Skrundas novada domes 2017. gada 16. jūnija sēde

Skrundas novada domes 2017. gada 16. jūnija sēde Š. g. 16. jūnijā notika pirmā Skrundas novada jaunievēlētās domes sēde, kurā deputāti ar 11 balsīm "par" un 4 "pret" par Skrundas novada domes priekšsēdētāju ievēlēja Loretu Robežnieci. Par priekšsēdētājas vietnieku ievēlēts Aldis Zalgauckis. Tika arī izveidotas Skrundas novada domes komitejas un ievēlēti to priekšsēdētāji. Sēdes protokols Nr. 1 Sēdes audioieraksts Informāciju sagatavojis: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists Foto: Sandris Kuzmickis