Skrundas novada folkloras kopas festivālā "Baltica 2015"

Skrundas novada folkloras kopas festivālā Laikā no 15.-19. jūlijam Latvijā notika starptautiskais folkloras festivāls "Baltica 2015". Sarīkojums vēsturiski radies 1987. gadā kā Lietuvas, Latvijas un Igaunijas vienotību stiprinošs pasākums. Kopš tā laika katru gadu šāds festivāls tiek rīkots vienā no trim Baltijas valstīm, un tajā plaši piedalās arī ārvalstu kolektīvi. Šogad festivāls jau 9. reizi notika Latvijā. Festivāla tēma bija "Mantojums", un tas norisinājās, galvenokārt, Latgalē. Arī Skrundas novada abas folkloras kopas, labi parādot savu sniegumu skatē, guva iespēju būt to 212 folkloras kopu skaitā, kas piedalījās festivāla dažādās norisēs Rīgā un Rēzeknē. 17. jūlijā gan Raņķu, gan Rudbāržu folkloras kopas "Kamenīte" dalībnieces devās uz Rīgu, kur kopā ar citām republikas folkloras kopām un ansambļiem piedalījās "Novadu sadziedāšanās" sarīkojumā pie Operas teātra kanālmalās.    18. jūlija rītā jau braucām uz Rēzekni, kur dienu pavadījām gan "Novadu sadziedāšanās" pasākumā Rēzeknes pilskalnā, gan Dižkoncertā Ančupānu kartodromā. Visjaukākie iespaidi tika gūti 19. jūlija pasākumos - gan pie Cepļa atvēršanas, gan Saimes rīta brokastīs Rēzeknes pilskalnā un svētku gājienā gar Rēzeknes upes krastu uz noslēguma koncerta vietu Ančupānu kartodroma ielejā.    Teksts un foto: Zenta Dene, Raņķu un Rudbāržu folkloras kopu vadītāja