Skrundas novada izglītības iestāžu skolēnu sasniegumi

Skrundas novada izglītības iestāžu skolēnu sasniegumi 2014./2015. mācību gada olimpiādes, konkursi un pasākumi notiek intensīvā ritmā, un tajos aktīvi iesaistās Skrundas novada izglītības iestāžu skolēni. Pateicoties skolēnu uzņēmībai, skolotāju palīdzībai un mudināšanai, kā arī vecāku atbalstam, sasniegti labi rezultāti starpnovadu, reģionālajos un valsts pasākumos. Dalība mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un pasākumos paplašina skolēnu zināšanas, sniedz dzīves pieredzi un attīsta erudīciju. 130 mūsu novada skolēni (106 no Skrundas vsk., 3 no O. Kalpaka Rudbāržu psk., 11 no Nīkrāces psk. un 2 no Jaunmuižas psk.) piedalījušies 26 starpnovadu, reģionālajos un valsts pasākumos, iegūstot 43 godalgotas vietas gan individuāli, gan komandās: Kultūras kanona konkurss “Kultūras tradīcijas ģimenē”
 • 2. vieta reģiona 1. kārtas komandu sacensībās – Anna Bivbāne, Zane Stepanova, Linda Lasmane (12. kl.), Skrundas vsk., sagatavoties palīdzēja sk. Aldis Zalgauckis.
Starpnovadu pasākums “Brocēnu četrcīņa”
 • 2. vieta – 9.a klases komandai “Mazie greizie rati”: Alīna Zute, Gunta Lankovska, Mairis Andersons, Artūrs Lagzdenbergs, Skrundas vsk., sagatavoties palīdzēja sk. Signe Grīnberga, Inese Pickaine, Aiva Čehoviča, Agris Druvaskalns.
Latvijas valsts prezidenta kancelejas konkurss “Mana kā valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā”
 • Pateicība par dalību – Anna Bivbāne (12. kl.), Elīza Janvāre (7.b kl.), Skrundas vsk., sagatavoties palīdzēja sk. Jana Kozjura.
Starpnovadu etīžu konkurss mūzikas skolu audzēkņiem
 • Pateicība par dalību – Laura Kātiņa, Skrundas mūzikas sk., sagatavoties palīdzēja sk. Antra Zuntnere.
J. Cimzes 200 gadu jubilejai veltītais Liepājas reģiona profesionālās ievirzes mūzikas skolu festivāls
 • 1. vieta – Arta Anna Buķele, Annija Kliemane, Sorenta Zaneriba, Ance Timbare, Skrundas mūzikas sk.,
 • 3. vieta kompozīcijas konkursā – Annija Kliemane, Skrundas mūzikas sk., sagatavoties palīdzēja sk. Laimdota Mūrniece.
Valsts otrā posma bioloģijas olimpiāde
 • 1. vieta un uzaicinājums piedalīties valsts 3. posma olimpiādē Rīgā – Mairis Andersons (9. kl.), Skrundas vsk., sagatavoties palīdzēja sk. Aiva Čehoviča.
Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu konkurss
 • 3. vieta – Arta Anna Buķele, Zanda Balandīna, Skrundas mūzikas sk., sagatavoties palīdzēja sk. Antra Zuntnere.
Vislatvijas skolēnu un studentu mācību uzņēmumu Ziemassvētku gadatirgus
 • Finālā, nominācija “Sociāli atbildīgākais SMU” – Anna Bivbāne, Zane Stepanova, Linda Lasmane, Ineta Kronberga (12. kl.), Skrundas vsk., sagatavoties palīdzēja sk. Inguna Berga.
Radošo darbu konkurss “Alkohols, svētki, sabiedrība un es”
 • Pateicība par dalību – Anna Bivbāne (12. kl.), Skrundas vsk., sagatavoties palīdzēja sk. Jana Kozjura.
Valsts policijas vizuālās mākslas konkurss “Cits eksperiments”
 • 2. vieta – Anna Bivbāne, Linda Lasmane (12. kl.), Skrundas vsk., sagatavoties palīdzēja sk. Inese Pickaine.
CSDD konkurss “Gribu būt mobils” neklātienes kārta
 • 1. vieta – komandai “Skrunda-1”: Harijs Pēteris Broks, Rinalds Strazdiņš, Mārcis Zīlmanis, Sandijs Runkēvičs (8. kl.), Skrundas vsk.,
 • 3. vieta – komandai “Skrunda-2”: Igo Radžabovs, Agija Ankevica, Samanta Lēvalde, Igors Kristers Bolsunovskis, Ēriks Kricaks (7. kl.), Skrundas vsk., sagatavoties palīdzēja sk. Agris Druvaskalns.
CSDD konkurss “Gribu būt mobils” pusfināls (reģionā piedalās 10 komandas)
 • 1. vieta un uzaicinājums piedalīties finālā Rīgā 04.03.2015. – komandai “Skrunda-1”: Harijs Pēteris Broks, Rinalds Strazdiņš, Mārcis Zīlmanis, Sandijs Runkēvičs (8. kl.), Skrundas vsk.
Starpnovadu angļu valodas olimpiāde (8. un 9. kl.)
 • Atzinība – Alīna Zute (9. kl.), Skrundas vsk., sagatavoties palīdzēja sk. Una Blūma.
Valsts otrā posma franču valodas olimpiāde tiešsaistē
 • 1. vieta un uzaicinājums piedalīties valsts 3. posma olimpiādē Rīgā – Valdis Nelijus (12. kl.), Skrundas vsk.,
 • 2. vieta un uzaicinājums piedalīties valsts 3. posma olimpiādē Rīgā – Baiba Kliemane (12. kl.), Skrundas vsk.,
 • 3. vieta – Zane Stepanova, Anna Bivbāne (12. kl.) Skrundas vsk., sagatavoties palīdzēja sk. Elīna Putra.
Valsts otrā posma vēstures olimpiāde (9.-12. kl.)
 • 2. vieta – Gunta Lankovska (9. kl.), Skrundas vsk.,
 • Atzinība – Arta Kozjura (9. kl.), Skrundas vsk., sagatavoties palīdzēja sk. Andris Liukišs.
Vislatvijas jaunrades darbu konkurss “Kā būtu, ja mēs varētu pārlēkt savai ēnai?” (R. Mūks)
 • Atzinība – Evelīna Duda (6. kl.), Skrundas vsk., sagatavoties palīdzēja sk. Silva Pētersone.
Valsts otrā posma latviešu valodas un literatūras olimpiāde (11. un 12. kl.)
 • 3. vieta un uzaicinājums piedalīties valsts 3. posma olimpiādē Rīgā – Valdis Nelijus (12. kl.), Skrundas vsk.,
 • Atzinība – Evelīna Mirbaha (11. kl.), Skrundas vsk., sagatavoties palīdzēja sk. Jana Kozjura.
Valsts otrā posma latviešu valodas un literatūras olimpiāde (8. un 9. kl.)
 • 1. vieta – Ance Timbare (8. kl.), Skrundas vsk.,
 • 3. vieta – Annija Kliemane (8. kl.), Skrundas vsk.,
 • Atzinība – Gunta Lankovska (9. kl.), Skrundas vsk., sagatavoties palīdzēja sk. Silva Pētersone, Inese Bartuševica.
Valsts otrā posma filozofijas olimpiāde (10.-12. kl.)
 • 1. vieta un uzaicinājums piedalīties valsts 3. posma olimpiādē Rīgā – Anna Bivbāne (12. kl.) Skrundas vsk., sagatavoties palīdzēja sk. Aldis Zalgauckis.
Valsts otrā posma fizikas olimpiāde tiešsaistē
 • 1. vieta – Mairis Andersons (9. kl.), Skrundas vsk.,
 • 2. vieta – Gunta Lankovska (9. kl.), Skrundas vsk.,
 • 3. vieta – Anna Lankovska (11. kl.), Skrundas vsk.,
 • 3. vieta – Baiba Kliemane (12. kl.), Skrundas vsk.,
 • Atzinība – Evelīna Mirbaha (11. kl.), Skrundas vsk.,
 • Atzinība – Zane Stepanova (12. kl.), Skrundas vsk., sagatavoties palīdzēja sk. Kristīne Hartmane, Agris Druvaskalns.
Valsts otrā posma ekonomikas olimpiāde (10.-12. kl.)
 • 2. vieta – Evelīna Mirbaha (11. kl.), Skrundas vsk., sagatavoties palīdzēja sk. Inguna Berga.
Valsts otrā posma matemātikas olimpiāde (9.-12. kl.)
 • 2. vieta – Evelīna Mirbaha (11. kl.), Skrundas vsk.,
 • 2. vieta – Baiba Kliemane (12. kl.), Skrundas vsk.,
 • Atzinība – Gunta Lankovska (9. kl.), Skrundas vsk., sagatavoties palīdzēja sk. Una Ziņģe, Signe Grīnberga.
Starpnovadu latviešu valodas olimpiāde (1.-4. kl.)
 • 3. vieta – Paula Zuntmane (3. kl.), Skrundas vsk., sagatavoties palīdzēja sk. Irēna Marita Aļeksejeva.
  Vienlaikus mācību priekšmetu pedagogu Metodiskās apvienības sagatavo un organizē novada mācību priekšmetu olimpiādes, konkursus un pasākumus. Novada pasākumi tiek plānoti tajās klašu grupās, kurās nav valsts un starpnovadu pasākumu, lai šādi dotu iespēju visu klašu grupu skolēniem parādīt savas zināšanas un salīdzināt tās ar citu skolēnu prasmēm. Notikušas 6 mācību priekšmetu olimpiādes un 2 pasākumi, kuros piedalījušies 160 skolēni: 90 no Skrundas vsk., 29 no O. Kalpaka Rudbāržu psk., 26 no Nīkrāces psk., un 15 no Jaunmuižas psk., iegūstot 68 godalgotas vietas gan individuāli, gan komandās: Komandu sacensības matemātikā (5., 7. kl.)
 • Piedalījās 5 komandas – 20 skolēni no visām novada vispārizglītojošām izglītības iestādēm
Foto orientēšanās sacensības “Skrundas rudens”
 • Piedalījās 3 komandas – 12 skolēni no Skrundas vsk.
Radošo darbu olimpiāde (1.-4. kl.)
 • Piedalījās 20 skolēni no visām novada vispārizglītojošām izglītības iestādēm.
Vēstures olimpiāde “O. Kalpaks un brīvības cīņas” (9. kl.)
 • Piedalījās 5 komandas – 10 skolēni no Skrundas vsk., Nīkrāces psk. un O. Kalpaka Rudbāržu psk.
Vides projektu olimpiāde
 • Piedalījās Gunta Lankovska (9. kl.) no Skrundas vsk., uzaicināta piedalīties valsts 3. posma olimpiādē Rīgā.
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (5.-7. kl.)
 • Piedalījās 22 skolēni no visām novada vispārizglītojošām izglītības iestādēm.
Vizuālās mākslas olimpiāde (5.-12. kl.)
 • Piedalījās 37 skolēni no visām novada vispārizglītojošām izglītības iestādēm.
Sociālo zinību olimpiāde (5. un 6. kl.)
 • Piedalījās 18 skolēni no visām novada vispārizglītojošām izglītības iestādēm.
  Skolēni aktīvi piedalās sporta sacensībās gan individuāli, gan komandu sacensībās. Sadarbojoties novada sporta skolotājiem, vismaz reizi mēnesī sacensībās tiekas visu novada skolu skolēni. Kā arvien, ar ļoti labiem sasniegumiem valsts mērogā dažādu kausu izcīņās piedalās Skrundas volejbolisti savu treneru Rudītes Kronlakas, Vijara Švānberga un Ainara Zankovska vadībā.   Paldies par sasniegumiem dalībniekiem un pedagogiem, kuri palīdzējuši sagatavošanās procesā!   Pēc iesniegtajiem protokoliem ziņas apkopoja izglītības metodiķe Dace Grāvele