Skrundas novadā izveidotas vēlēšanu iecirkņu komisijas

Skrundas novadā izveidotas vēlēšanu iecirkņu komisijas 2014. gada 8. aprīlī noslēdzās Skrundas novada vēlēšanu komisijas izsludinātā pieteikšanās vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātiem Eiropas Parlamenta vēlēšanām.   2014. gada 9. aprīlī notika Skrundas novada vēlēšanu komisijas sēde, kurā izveidoja 4 vēlēšanu iecirkņu komisijas ar šādu sastāvu:
  • Skrundas vēlēšanu iecirkņa Nr. 550, adrese Lielā iela 1, Skrunda, Skrundas novads, komisija:
komisijas priekšsēdētāja - Gunita STRODE,
komisijas sekretāre - Inga ZALGAUCKA,
komisijas locekļi - Gatis ZVAGULIS, Vilnis STRODS, Jānis RĪTIŅŠ, Inga EIKINA, Ilva KLIEMANE,
  • Rudbāržu vēlēšanu iecirkņa Nr. 565, adrese ”Dārdedzes”, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, komisija:
komisijas priekšsēdētāja - Iveta ZĪLE,
komisijas sekretāre - Liena KRIŅĢELE,
komisijas locekļi - Inese BILIŅECA, Silvija MEISTERE, Aija MILTA, Daina VĒRENIECE, Guna GRUNDMANE,
  • Raņķu vēlēšanu iecirkņa Nr. 563, adrese ”Sākumskola”, Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas novads, komisija:
komisijas priekšsēdētāja - Silva PUĶE,
komisijas sekretāre - Zane JUZUMA,
komisijas locekļi - Inta NELIJUS, Jānis ZĪDERS, Daiga VILEMSONE, Mirdza RAGA, Gunta STIBA,
  • Nīkrāces vēlēšanu iecirkņa Nr. 560, adrese ”Atpūtas centrs”, Lielā iela, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads, komisija:
komisijas priekšsēdētāja - Gunita VIĻUMSONE,
komisijas sekretāre - Ina PĒDA,
komisijas locekļi - Dace ŠĶIERE, Anda KIRMA, Egons VIĻUMSONS, Andris VIĻUMSONS, Ilze GRĪSLE.
Informāciju sagatavoja: Eva Pole, Skrundas novada domes sekretāre