Skrundas novada jaunieši aicināti doties uz Madonas novadu smelties iedvesmu turpmākai darbība

Skrundas novada jaunieši aicināti doties uz Madonas novadu smelties iedvesmu turpmākai darbība Ikviens Skrundas novada jaunietis 23.–24. augustā aicināts doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Madonas novadu, kas 12. augustā tika pasludināta par Jauniešu galvaspilsētu 2018. Brauciena mērķis ir izzināt Madonas novada jauniešu pieredzi, darbojoties jauniešu centros, interešu grupās, īstenojot savas iniciatīvas, kā arī, lai rastu izpratni par jauniešu lomu Jauniešu domes, padomes darbībā, izzinātu brīvprātīgā darba sistēmu Madonas novadā. Savu dalību pieredzes apmaiņas braucienam piesaki līdz 21. augusta plkst. 15.00, sazinoties telefoniski ar jaunatnes lietu speciālisti Baibu Eversoni (29852292). Dalība pieredzes apmaiņas braucienā – bez maksas (aktivitāte tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem). Plānotais izbraukšanas laiks 23. augustā:
  • plkst. 8.00 no Dzeldas (pulcēties Nīkrāces pamatskolas stāvlaukumā),
  • plkst. 8.20 no Rudbāržiem (pulcēties pie O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas),
  • plkst. 8.30 no Skrundas (pulcēties pie Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra, Lielā ielā 1A).
Madonas novadā viesosimies Madonas multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā “Kubs”, Madonas jauniešu centrā “Burbulis”, Kusas multifunkcionālajā jauniešu centrā “1. stāvs”, Bērzaunes jauniešu centrā un Kalsnavas bērnu un jauniešu iniciatīvu centrā "UP's". Nakšņosim Madonas jauniešu centra telpās. Nakšņošanai nepieciešami savi guļampiederumi: matracis, sega, spilvens (tos iespējams saņemt Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā, iepriekš piesakoties). Plānotais atgriešanās laiks: 24. augustā ap plkst. 19.00. Pieredzes apmaiņas brauciens ir viena no Skrundas novada pašvaldības projekta “Iedvesmojies! Dari Radi!” (līgums Nr. 2-25/4) aktivitātēm. Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam 1.2. apakšsadaļas „Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” valsts budžeta finansējuma ietvaros. Nepilngadīgām personām – obligāta VECĀKU ATĻAUJA. Esi informēts par notiekošo – seko līdzi Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra informācijai:
  • Facebook: @skrundasjauniesucentrs,
  • Twitter: @SkrundasJ,
  • Instagram: @SkrundasJC!
Informāciju sagatavojusi: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste