Skrundas novada jaunieši dosies piedzīvojumā dabā

Skrundas novada jaunieši dosies piedzīvojumā dabā 27. jūnijā Skrundas novada jaunatnes līderi un brīvprātīgie jaunieši dosies piedzīvojumā dabā. Apmācību mērķis – sekmēt jauniešu līdzdalību, vēlmi uzdrīkstēties būt aktīvākiem, prasmīgākiem, vadīt spējīgākiem, ar spēju un vēlmi uzņemties atbildību, iniciēt un rīkoties, sekmējot vienaudžu līdzdalību. Caur komandu stiprinošām aktivitātēm āra apstākļos kļūsim saliedētāki, nostiprinot pārliecību par spējām un prasmēm sadarboties, par sadarbības prasmju nozīmību turpmākajā dzīvē. VECĀKU ATĻAUJA Informāciju sagatavojusi: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste