Skrundas novadā notiks lielgabarītu atkritumu savākšana

Skrundas novadā notiks lielgabarītu atkritumu savākšana 2015.gada 13.jūnijā Skrundas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA EKO Kurzeme nodrošinās lielgabarītu atkritumu savākšanu sekojošās adresēs. SIA EKO Kurzeme nodrošina transportu ar manipulatoru. JAUNMUIŽAS CIEMĀ UN SKRUNDAS PILSĒTĀ   Plkst. 9:00 Jaunmuižas centrs Plkst. 9:30  Skrundas profesionālā vidusskola Plkst. 9:50 Kušaiņu ciemā pie daudzdzīvokļu mājām Plkst. 10:20 Cieceres ciemā Plkst. 10:40  Sporta iela 1 Plkst. 11:00 Dārza 8 Plkst. 11:15 Liepājas iela  45   RAŅĶU PAGASTĀ Plkst. 11:35 pie daudzdzīvokļu mājām Raņķos Plkst. 11: 50 Raņķu pagasta Smilgu ciemā   NĪKRĀCES UN RUDBĀRŽU PAGASTĀ Plkst. 12:20 Lēnu ciemata centrā Plkst. 12:45 Dzeldas ciemata centrā Plkst. 13:20 Rudbāržu ciemata centrā    Informāciju sagatavoja: Zane Eglīte, Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja
E-pasts: zane.eglite@skrunda.lv Tālrunis: 63350454, 26665874