"Skrundas novada" novembra numurs dodas pie lasītājiem

Izdots Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma ”Skrundas novads” novembra numurs.   Šajā izdevumā lasiet:
  • Par Skrundas vidusskolas un Nīkrāces pamatskolas siltināšanas projektiem;
  • Par programmas “Darīsim kopā” īstenotajiem projektiem;
  • Par Skrundas novada izglītības nodaļas rīkoto konkursu “Gada skolotājs”;
  • Par atvērto durvju dienām Skrundas novada p/a “Sociālais dienests”;
  • Par projekta “Inovatīvs pakalpojums – ģimenes asistents” īstenošanu;
  • Par Skrundas novada domes oktobra sēdē lemto;
  • Par Mazā biznesa dienu un Skrundas kultūras namā plānoto gadatirgu;
  • Par Alternatīvās aprūpes dienas centra piedāvājumu;
  • Par gaidāmajiem notikumiem;
  • Par citām aktualitātēm Skrundas novadā.
Elektroniski Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma numurus var lasīt ŠEIT. Teksts: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists