"Skrundas novada" oktobra numurs dodas pie lasītājiem

Izdots Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma ”Skrundas novads” 2016. gada oktobra numurs.   Šajā izdevumā:
 • Pirmās lappuses slejā lasītājus uzrunā SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekle Guna Skrebele;
 • Mākslas studija atvērta visiem;
 • Darbu uzsāk LIAA biznesa inkubatori;
 • Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar pašvaldībām realizē projektu “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei”;
 • Darbu atsāk Zupas virtuve;
 • Konkurss “Biznesa ekspresis”;
 • Veiks radona monitoringu;
 • Pagastu ziņas un pašvaldības policijas ziņojums par septembri;
 • Vecākus aicina pieteikt sociālajai rehabilitācijai bērnus, kam noteikta invaliditāte;
 • Skrundas novada domes 2016. gada septembra sēdē lemtais;
 • Saistošie noteikumi Nr. 11/2016 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2017. gadā”
 • SIA “Skrundas komunālā saimniecība” informācija;
 • Skrundas novada amatiermākslas kolektīvi uzsāk jauno sezonu;
 • Sveicam Skrundas novada pedagogus darba jubilejās;
 • Par gaidāmajiem notikumiem Skrundā, Nīkrācē, Rudbāržos un Raņķos;
 • Dzimtsaraksta ziņas;
 • Par citām aktualitātēm Skrundas novadā.
Elektroniski Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma numurus var lasīt ŠEIT. Teksts: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists