Skrundas novada pašvaldība dāvina svinīgo laulību ceremoniju

Skrundas novada pašvaldība dāvina svinīgo laulību ceremoniju

Pirms 25 gadiem, 1996. gada 23. janvārī, Skrunda ieguva pilsētas tiesības. Par godu skaistajai jubilejai Skrundas novada pašvaldība vēlas uzsaukt laulību ceremoniju tiem pāriem, kuri savus pieteikumus iesniegs līdz šī gada 31. janvārim un gredzenus mīt plāno līdz 31. maijam.

Jāmaksā būs vien valsts nodeva, kas ir 14 EUR. Pieteikties aicināti pāri, kuriem vismaz vienam deklarētā dzīvesvieta ir Skrundas novadā.

Iesniegumu laulībām varat iesniegt klātienē Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļā, Skrundā, Raiņa ielā 11, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (Pasi vai Personas apliecību) un iepriekš saskaņojot tikšanās laiku pa tālruni 25611098.

Iesniegumu iespējams iesniegt arī elektroniski, ja gan līgavai, gan līgavainim ir elektroniskais paraksts. To dara tā:

  1. Abi laulātie aizpilda vienu kopīgu iesniegumu par laulības noslēgšanu.
    Iesnieguma veidlapa pieejama Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”. Aizpildāmas visas iesnieguma ailes (izņemot aili par tautību – to var nenorādīt). Dokumenta rekvizītu “Līgavaiņa paraksts” un “Līgavas paraksts” neaizpilda.
  2. Kopīgo iesniegumu abi laulātie paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
    Iesniegumam jābūt parakstītam ar diviem (abu laulāto) drošiem elektroniskajiem parakstiem.
  3. Parakstīto iesniegumu nosūta uz Dzimtsarakstu nodaļas elektronisko adresi (e-pastu): dace.gravele@skrunda.lv.

Laulības ir neaizmirstams mirklis ikviena pāra dzīvē un mēs vēlamies to padarīt īpašu, parūpējoties par kāzu ceremoniju. Izmantojiet šo lielisko iespēju, dāvanu – svinīgu laulības ceremoniju bez maksas.