Skrundas novada pašvaldība informē

Skrundas novada pašvaldības iedzīvotāju sapulces notiks: 19.aprīlī pl.17.00 Jaunmuižā.
4.maijā pl.11.00 Kušaiņos, pl.13.00 Saveniekos.