Skrundas novada pašvaldība informē

Skrundas novada pašvaldība informē Ar 01.07.2015. tiek uzsākti būvdarbi “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra jumta seguma nomaiņa Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā”. Būvdarbu veicējs – SIA “AB Būvniecība”, būvuzraugs – sertificēts inženieris Vitālijs Svenčs, projekta autors – SIA “Struņķkrogs”. Būvdarbu pabeigšanas termiņš – 2015. gada 28. augusts. Finansējums – pašvaldības budžeta līdzekļi.