Skrundas novada pašvaldība informē par iedzīvotāju sapulcēm

14.martā pl.17.00 - Sieksātes bibliotēkā
20.martā pl.17.00 - Jaunmuižas pamatskolā
21.martā pl.16.00 - Cieceres ciemā pie veikala
21.martā pl.17.00 - Kušainu ciemata centrā
2.aprīlī pl.17.00 - Saveniekos
3.aprīlī pl.17.00 - Smilgās
4.aprīlī pl.17.00 - Lēnās