Skrundas novada pašvaldība nodod sabiedriskai apspriešanai ilgtspējīgas attīstības stratēģiju

Skrundas novada pašvaldība nodod sabiedriskai apspriešanai ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 24.10.2013. Skrundas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (sēdes protokols Nr.9, 29. §) nodot sabiedriskai apspriešanai Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sabiedriskā apspriešana notiek no 01.11.2013. līdz 29.11.2013.
Ar Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju var iepazīties ŠEIT, kā arī Skrundas novada domē (Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326), Raņķu pakalpojumu pārvaldē (Sākumskola, Raņķi, Raņķu pag., Skrundas nov., LV-3323), Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē (Dārdedzes, Rudbārži, Rudbāržu pag., Skrundas nov., LV-3324), Nīkrāces pakalpojumu pārvaldē (Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov., LV-3320) darba laikā. 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 21.11.2013. pl.17.00 Skrundas kultūras namā (Lielā iela 1a, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326). 
Rakstiski priekšlikumi par Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju iesniedzami un adresējami Skrundas novada pašvaldībai uz e-pastu: zane.eglite@skrunda.lv vai adresi: Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326 līdz 29.11.2013.
Sabiedriskā apspriede notiek Eiropas Sociālā fonda darbības programmas ”Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumu 1.5.3.2. aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projektā „Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas attīstības programmu izstrāde 2014.-2020.” Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/078 ietvaros.