Skrundas novada pašvaldības darba organizācija līdz 6. novembrim

Skrundas novada pašvaldības darba organizācija līdz 6. novembrim

Ņemot vērā situāciju Covid-19 vīrusa izplatībā, Skrundas novada pašvaldība informē, ka līdz 6. novembrim pašvaldības pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem primāri notiks attālināti.

Skrundas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) iedzīvotājus aicina sazināties attālināti, izmantojot tālruni, e-pastu vai pastu.

Ar VPVKAC var sazināties pa tālruni 63331555, 66954849 un e-pastā:

Apmeklētāji pašvaldībā drīkst ienākt TIKAI SEJAS MASKĀS.

Aicinām prioritāri izmantot visas attālinātās iespējas portālā www.latvija.lv. Ir pieejami vairāk nekā 700 e-pakalpojumi, turklāt lielu daļu no tiem pilnībā var pieteikt un saņemt elektroniski bez nepieciešamības doties klātienē uz iestādi. Īpaši tas attiecas uz dažādu pabalstu pieteikšanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu izziņu saņemšanu no valsts reģistriem. Tieši tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c.

Pašvaldības kase 

Skrundā un pagastos darbu turpinās ierastajā režīmā, taču aicinām iedzīvotājus maksājumus primāri veikt elektroniski. Ja tas nav iespējams, lūdzam rūpīgi izvērtēt kases apmeklējuma nepieciešamību. Apmeklētājiem obligāti jāizmanto sejas maska.

Pagastu pārvaldes 

Darbu turpina ierastajā režīmā, taču primāri aicinām sazināties telefoniski vai elektroniski:

Skrundas novada Veselības un sociālās aprūpes centrs un aprūpes nams “Valtaiķi”.

Apmeklētāji iestādēs netiek ielaisti, taču paciņas piederīgajiem iespējams nodot, iepriekš sazinoties.

Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Aicinām iepriekš sazināties un vienoties par konkrētu konsultāciju laiku. Apmeklētājiem obligāti jālieto sejas maska.

Pirmsskolas izglītības iestādes

Skrundas novada pirmsskolas izglītības iestādes turpina darbu, ievērojot iestādē noteiktos ierobežojumus un piesardzības pasākumus.

Skrundas novada vispārējās izglītības iestādes saskaņā ar valstī pieņemto no 26. līdz 30. oktobrim 1.-6. klases turpina mācības klātienē, savukārt 7. līdz 12. klasēm mācību process notiek attālināti.

Skrundas novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs

Apmeklējums jāpiesaka iepriekš pa tālr. 29852292.

Bibliotēkas

Skrundas pilsētas bibliotēka līdz 6. novembrim sestdienās būs slēgta. Pārējās bibliotēkas turpina strādāt ierastajā režīmā.

Atgādinām par iespēju grāmatas lasīt attālināti, pieslēdzoties e-grāmatu bibliotēkai https://www.3td.lv/.

Skrundas novada bibliotēku kontakti:

Skrundas novada Sociālais dienests

Aicinām iedzīvotājus iespēju robežās risināt pakalpojumu saņemšanas iespējas attālināti un sazināties ar dienesta darbiniekiem pa tālruni vai e-pastu, tikai galējas nepieciešamības gadījumā vēršoties iestādē klātienē. Informāciju iespējams atstāt pastkastītē pie ieejas durvīm, Kalēju ielā 4, Skrundā. Ierodoties iestādē, apmeklētājiem obligāti jālieto sejas maska.

Skrundas novada bāriņtiesa

Turpina darbu ierastajā režīmā, taču aicinām iedzīvotājus iespēju robežās risināt pakalpojumu saņemšanas iespējas attālināti un sazināties ar dienesta darbiniekiem pa tālruni vai e-pastu, tikai galējas nepieciešamības gadījumā vēršoties iestādē klātienē. Ierodoties iestādē, apmeklētājiem obligāti jālieto sejas maska.

Iesniegumus, sūdzības, atbildes vēstules u.c. dokumentus aicinām iedzīvotājus iesniegt:

  • sūtot pa pastu – uz adresi Kalēju iela 4, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326;
  • sūtot elektroniski uz Skrundas novada bāriņtiesas elektronisko pasta adresi barintiesa@skrunda.lv;
  • ievietojot pastkastītē pie ēkas Kalēju ielā 4, Skrundā, Skrundas novadā, vai pastkastītēs pie pagastu pārvaldēm.

Kontaktinformācija:

  • Priekšsēdētāja Antra Eisaka – 63331298, 28306821
  • Bāriņtiesas locekļi:  Anna Leilone – 29120388, Žanna Grundmane – Tode – 29378621, Santa Zēlava – 22008707.

Skrundas novada Pašvaldības policija

Aicinām primāri sazināties attālināti, par konstatētajiem pārkāpumiem informējot pa e-pastu: pasvaldibaspolicija@skrunda.lv vai pa tālruni:

  • 63331154, 29106501, 29446270;
  • Steidzamos gadījumos zvanīt visu diennakti:  110.
  • Personām, kurām piemērots drošības līdzeklis "Policijas kontrole" vai "Pieteikšanās noteiktā laikā policijas iestādē", pieņemšanas kārtība nemainās, iepriekš sazinoties ar pašvaldības policiju.

Skrundas novada Būvvalde 

Konsultācijai aicinām pieteikties iepriekš, sazinoties pa tālruni  63350454, 26355729 vai e-pastu: kaspars.upenieks@skrunda.lv.

 
  
Esam atbildīgi pret sevi, pret saviem līdzcilvēkiem – bērniem, vecākiem, vecvecākiem! Mūsu veselība ir pati svarīgākā!