Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 1. līdz 7. jūnijam

Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 1. līdz 7. jūnijam 1.-5. jūnijā
  • plkst. 11.00 Nīkrāces saieta namā Skolēnu vasaras brīvlaiks iesāksies ar "Vasaras radošajām darbnīcām".
2. jūnijā
  • plkst. 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
  • Kuldīgas ielā 4, pie Skrundas aptiekas Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā. 
2.-3. jūnijā
  • Norvēģijas Finanšu instrumenta projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” T2 (sociālās nozares) tīkla sanāksmes Garīkās, Rudbāržu pagastā.
3. jūnijā
  • plkst. 11.00  speciālistu tikšanās veselības veicināšanas darba organizēšanā Skrundas novadā.
4. jūnijā
  • plkst.  14.00 Labāko skolēnu sveikšana Skrundas kultūras namā.
6. jūnijā
  • plkst. 15.00 Skrundas vidusskolas aktu zālē 12. klases izlaidums.
  • plkst. 18.00 Skrundas estrādē II Kurzemes vīru koru DIŽKONCERTS Pēc koncerta ZAĻUMBALLE. Ieejas maksa: EUR 3.00