Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 10. līdz 16. februārim

10. februāris, pirmdiena
 • Skrundas kultūras namā apskatāma ceļojošā fotoizstāde ”Ezeri nākotnē”. Tālr. informācijai: 29258469, 63331556 (Loreta Robežniece).
 • 10.00 AADC psiholoģe Inga Pumpuriņa un soc. darbiniece Rita Goldmane apmeklēs speciālistu apmācības Labklājības ministrijas projekta ”Grupu terapijas programmas vardarbību veikušo personu sociālajai rehabilitācijai izstrāde, programmas aprobācija un speciālistu apmācība” ietvaros Rīgā.
 • 13.30 O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolā APU komandas supervīziju vadīs D. Ābele.
 • 16.00 Skrundas jauniešu centrā notiks nodarbība par drošību interneta vidē. Tālr. informācijai: 29852292, 26686620 (Baiba Eversone).
11. februāris, otrdiena
 • 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio. Tālr. informācijai: 63350454, 26665874 (Zane Eglīte).
 • 16.00 Raņķu bibliotēkas telpās aicinātas adītājas – mācīsimies adīt ”brīnumputna spalvu lakatu”. Līdzi jāņem dzija – 1 kamols /fice/ vienkrāsaina, otrs citā krāsā vai raibs. Nodarbību vadīs Anda no Skrundas. Dalības maksa EUR 1.50 /Ls 1.05/. Tālr. informācijai: 63354329, 26568403 (Aija Zeme).
12. februāris, trešdiena
 • Ēnu diena Skrundas novada pašvaldībā. Tālr. informācijai: 29852292, 26686620 (Baiba Eversone).
 • 15.00 Nīkrāces Saieta namā par godu Lietuvas neatkarības dienai Gardēžu klubiņš rīko Lietuvas virtuves dienu. Tālr. informācijai: 29427990 (Inese Ivāne).
 • 15.30 Skrundas jauniešu centrā notiks tikšanās ar psiholoģi Kristīni Maku. Tā būs patiesa, īsta saruna, kurā nav aizliegtu tēmu un noklusētu jautājumu. Tev būs iespēja runāt par to, kas ir uz tavas sirds. Tālr. informācijai: 29852292, 26686620 (Baiba Eversone).
13. februāris, ceturtdiena
 • 9.00 Rudbāržu kultūras namā notiks grupas nodarbība vecākiem. Nodarbību vadīs Inga Pumpuriņa un Daina Ābele. Tālr. informācijai: 63321311, 29407389 (Daina Ābele).
14. februāris, piektdiena
 • 15.00 Nīkrāces Saieta namā Pēcpusdiena "Kopā ar mammu..." Aicinām gan mazus, gan lielus bērnus kopā ar mammu darīt interesantas lietas – gatavot gardumus, iet rotaļās, kopā pavadīt brīvo laiku. Tālr. informācijai: 22470402 (Inga Ezeriete).
 • 15.00 Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā darbosies ”Amoriņa pasts”. Bērni un jaunieši varēs nosūtīt saviem draugiem mīļas un sirsnīgas vēstulītes. Lūgums vēstulītes līdz bērnu centram nogādāt savlaicīgi. Tālr. informācijai: 63354102 (Antra Bikše).
 • 18.00 Skrundas vidusskolas aktu zālē uz koncertu aicina Skrundas vidusskolas vokālās studijas audzēkņi. Tālr. informācijai: 29372551 (Dace Ganiņa).
 • Rudbāržu kultūras namā notiks romantiskais vakars par godu Valentīndienai: plkst. 19.00 – romantiskais kino, plkst. 22.00 – disko ballīte. Ieeja bez maksas. Tālr. informācijai: 28327883 (Dita Ņuņēvica).
 • 20.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē notiks Zumba nodarbība (EUR 2,50). Tālr. informācijai: 29258469, 63331556 (Loreta Robežniece).
15. februāris, sestdiena
 • 10.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē  LJČ volejbolā C1 grupas zēniem.
 • Turpinās Skrundas novada 2. atklātās ziemas sporta spēles:
· 11.00 Skrundas profesionālās vidusskolas sporta zālē notiks sacensības florbolā (5+1). Tālr. informācijai: 27863761 (Armands Freidenfelds); 29570360 (Aivita Emerberga). · 11.00 Skrundas Alternatīvās aprūpes dienas centrā notiks individuālās sacensības dambretē. Tālr. informācijai: 29198606; 29570360 (Aivita Emerberga).
 • 19.00 Skrundas kultūras namā notiks dejas draugu kolektīvu koncerts. LASĪT VAIRĀK. Tālr. informācijai: 29258469, 63331556 (Loreta Robežniece).
16. februāris, svētdiena
 • Turpinās Skrundas novada 2. atklātās ziemas sporta spēles:
· 11.00 Skrundas profesionālās vidusskolas sporta zālē notiks sacensības telpu futbolā (4+1). Tālr. informācijai: 26331972 (Edgars Fišmeisters); 29570360 (Aivita Emerberga). · 11.00 Skrundas Alternatīvās aprūpes dienas centrā notiks individuālās sacensības šahā. Tālr. informācijai: 29198606; 29570360 (Aivita Emerberga).