Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 11. līdz 17. maijam

Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 11. līdz 17. maijam 11. maijs, pirmdiena
  • No plkst. 17.30 Skrundas bibliotēkā sieviešu klubiņa nodarbība. Tēma mācīsimies apgleznot zīdu kopā ar Andu Vītolu.
12. maijs, otrdiena
  • 10.00 O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolā Skrundas novada pašvaldības tikšanās ar jaunsardzes departamenta, Kurzemes jaunsardzes centra pārstāvjiem un Skrundas novada jaunsargu vadītājiem.
  • 12.00 Liepājas olimpiskajā centrā notiks Latvijas ugunsdzēsības 150.gadadienai veltīts svinīgais pasākums, kurā pasniegs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) apbalvojumus Kurzemes reģiona brigādes (KRB) amatpersonām, nodarbinātajiem, veterāniem un sadarbības partneriem. 
14. maijs, ceturtdiena
  • 9.00 Nīkrāces Veselības punktā Pieņems dr. Āboliņš, būs izbraukuma aptieka.
15. maijs, piektdiena
  • Skrundas novada pašvaldības pārstāvji piedalīsies Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 26.kongresā Smiltenes pilsētas Kultūras centrā.
  • 16.00 Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā Jubilejas pasākums – Bērnu un jauniešu centram 9 gadi. Pasākums paredzēts kā pikniks – ar desiņu cepšanu, kliņģeri un daudzām jautrām izdarībām. Jautri aicināti piedalīties!
  • 19.00 Rudbāržu kultūras namā "Viss skaistais ceļ mūs spārnos" – Rudbāržu pagasta pašdarbnieku atskaites koncerta pirmā daļa.
16. maijs, sestdiena
  • 19.00 Skrundas kultūras namā Modes deju festivāls "Aiziet". 
Informāciju apkopoja: Zane Eglīte, Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja
E-pasts: zane.eglite@skrunda.lv Tālrunis: 63350454, 26665874