Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 11. līdz 18. novembrim

11. novembris, pirmdiena
 • No 1. novembra Skrundas kultūras namā apskatāma ceļojošā fotoizstāde ”Ezeri nākotnē”.
 • 18.00 Lēnās piemiņas brīdis pie piemiņas sienas O. Kalpaka bataljona cīnītājiem.
12. novembris, otrdiena
 • 14.00 Skrundas novada pašvaldības zālē notiks Dzīvokļu komisijas sēde.
13. novembris, trešdiena
 • 10.00 Skrundas kultūras namā pasākums "Vingro vesels!". Pasākuma ilgums ir apmēram 3 stundas. Līdzi ņemt maiņas apavus un sporta tērpu vai nākt brīvā apģērbā, lai var nedaudz izkustēties. Kontaktpersona – Daina Ābele, t. 63321311.
 • 14.00 Skrundas pilsētas bibliotēkā notiks Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļai veltīts pasākums.
14. novembris, ceturtdiena
 • 16.00 Rudbāržu pagastā notiks Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums. Būs apskatāma zīmējumu izstāde "Mana zeme - Latvija". Erudīcijas konkurss "Ko es zinu par Latviju".
15. novembris, piektdiena
 • 08.00-17.00 Alternatīvās aprūpes dienas centrā podoloģe Anita Meiere par samaksu veiks pēdu aprūpi. Pieteikšanās pa tālruni: 63321311.
 • No pl.10.00 Skrundā, Kuldīgas ielā 2, pie sociālā aprūpes centra bērnus bez maksas konsultēs Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu dermatoloģe-alergoloģe Dr. Ieva Ozola un bērnu acu ārste Dr. Arita Danilāne. Pieteikšanās pa t. 63321311 vai personiski Alternatīvās aprūpes dienas centrā. Bērniem uz konsultāciju, ja ir, līdzi jāņem iepriekš veikto izmeklējumu rezultāti, izraksti vai ārsta nosūtījums, kur aprakstīta problēmsituācija. Bērnus konsultēs arī bez ārsta nosūtījuma.
 • 18.00 Raņķu pasākumu zālē Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums "Es Latvijā, Latvija manī".
 • 19.00 Nīkrāces atpūtas centrā Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums. Svētkos iedzīvotājus sveiks Nīkrāces pagasta pašdarbnieku pulks. Pl. 21.00 balle kopā ar Brenča muzikantiem. Ieejas maksa: Ls 2,-
16. novembris, sestdiena
 • Biedrība "Lejaskurzeme" Skrundas novada iedzīvotājiem organizē Sirds veselības dienu. Alternatīvās aprūpes dienas centrā visu dienu līdz vēlam vakaram pieņems divi ārsti kardiologi – Agnese Knipše un Valters Stirna ar asistentiem. Ārstu kardiologu apmeklējums un konsultācijas ir bez maksas – izdevumus apmaksā Biedrība "Lejaskurzeme" ar Slimību profilakses un kontroles centra finansiālu atbalstu. Pieteikties pa t. 63321311. Pacientu skaits ierobežots. Piesakieties laicīgi! Ierodoties uz vizīti, būtu vēlams (nav obligāti) ģimenes ārsta izraksts par ārstēšanu un analīzēm, kas veiktas iepriekš saistībā ar sirds izmeklējumiem. 
 • 18.00 Latvijas Republikas Proklamēšanas 95. gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums. Skrundas novada domes Goda balvas un Pateicības rakstu pasniegšana. Sakoptāko sētu īpašnieku apbalvošana. Svētku koncerts – pūtēju kvinteta ”Dzirkstošais piecinieks” muzikāls sveiciens. Pl.22.00 svētku balle – spēlē Zane& Alise. Ieejas maksa: Ls 2.00. Galdiņus var rezervēt kultūras namā vai pa tālruni 63331556.
17. novembris, svētdiena
 • 22.00 Rudbāržu sporta zālē Latvijas dzimšanas dienas balle. Ieeja - Ls 2.-. Galdiņu rezervēt pa t. 28327883.
18. novembris, pirmdiena
 • 17.00 svinīgs pasākums Rudbāržu kultūras namā, 18.00 kopā izgaismosim Rudbāržus, 18.50 svētku uzrunas pie O. Kalpaka pamatskolas, 19.00 svētku salūts pie O. Kalpaka pamatskolas. Lai mums kopā jauki svētki!
 • No pl.18.00 līdz 19.00 Skrundas evaņģēliski luteriskās  baznīcas kalnā ’Labo domu stunda”. Aicinām ikvienu iedegt sveces savu māju logos, iznest tās ielās un izgaismot ar sveču gaismu baznīcas uzkalniņu, vēlot labas domas Latvijai, sev un līdzcilvēkiem. Līdzās labo domu gaismām skanēs Skrundas kultūras nama sieviešu vokālā ansambļa ”Romance” un modes deju grupas muzikāls uzvedums  ”Ceļš, kuru iet”.