Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 15. līdz 24. jūnijam

Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 15. līdz 24. jūnijam No 15.-16.jūnijam
 • Skrundas novada pašvaldības mārketinga stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji piedalās projekta "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkla (T1) sanāksmē Gulbenē.
No 16.-17.jūnijam
 • Ikviens Skrundas novada jaunietis vecumā no 12 - 25 gadiem aicināts piedalīties sevis un savu spēju izzināšanas ekspedīcijā - āra dzīves aktivitāšu apmācībās „Ieraugi! Izzini! Iesaisties!”, kurās ietverts arī laivu brauciens.
18.jūnijā
 • Plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde.
 • Plkst. 8.15 Skrundas novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas novada domes apvienotā komiteju sēde.
19.jūnijā
 • No plkst. 9.00 Alternatīvās aprūpes dienas centrā Pēdu aprūpi par samaksu veiks podoloģe Anita Meiere. Laipni lūdzam pieteikties pa tālruni 63321311.
 • No plkst. 16.00 Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā notiks medicīnas darbinieku dienai veltīts pasākums ar koncertu. Tiks apbalvoti darba jubilāri.
20.jūnijā
 • Plkst. 17.00 Jaunmuižas pamatskolā Vecsaules amatierteātra izrāde “Būcenītis”. Režisore: Gunta Siliņa.
21.jūnijā
 • No plkst. 20.00 pie Nīkrāces saieta nama notiks vasaras saulgriežu ielīgošanas svētki „Nāc nākdama Jāņu diena, Tev ir daudz gaidītāju” kopā ar Vaiņodes amatierteātri „Kuratieši” un  senioru deju kolektīvu „Virši”. Pl. 22:00 balle kopā ar muzikantu Māri no Baldones.
22.jūnijā
 • No plkst. 10.00 pie Skrundas muižas būs mājražotāju tirdziņš. Plkst. 11.00 uzstāsies folkloras kopa “Medainis”. Pasākuma laikā būs pieejamas izjādes ar zirgiem. 
23.jūnijā
 • No plkst. 14.00 Nīkrāces pamatskolas sporta laukumā - "Līgo dienas jampadracis". Apbalvošana notiks pulksten 22:00 pie Atpūtas centra un pēc apbalvošanas izlocīsim kājas deju ritmos.
 • Plkst. 19.00 Skrundas estrādē Alda Zalgaucka izrāde „Senais latvietis”. Plkst. 23.00 zaļumballe kopā ar grupu – “NEOPLĀNS”.
 • No plkst. 20.00 Sieksātē pie bibliotēkas ielīgosim Jāņus kopā ar Rudbāržu amatierteātri “Spēlmaņi”. Pēc tam balle, kurā spēlēs Indulis.
 • No plkst. 21.30 Rudbāržu sporta laukumā ielīgosim Jāņus kopā ar Rudbāržu amatierteātri “Spēlmaņi”. Pēc tam balle, kurā spēlēs ansamblis no Rīgas “Sausa runa”.
 • No plkst. 22.00 Raņķos, Sudmalkalnu birzī Līgo svētku zaļumballe kopā ar Snēpeles muzikantiem.
Informāciju apkopoja: Sandris Kuzmickis, Skrundas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju administrators