Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 16. līdz 22. decembrim

16. decembris, pirmdiena
 • No 1. novembra Skrundas kultūras namā apskatāma ceļojošā fotoizstāde ”Ezeri nākotnē”.
 • 15.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē Skrundas novada pašvaldība uz informatīvu tikšanos aicina novada esošos un topošos uzņēmējus. Informāciju par aktualitātēm sniegs un uz interesentu jautājumiem atbildēs Valsts darba inspekcijas, Kurzemes Biznesa inkubatora, Hipotēku bankas, bankas Citadele un Skrundas novada pašvaldības pārstāvji.
 • 15.00 Skrundas jauniešu centrā notiks brīvprātīgo jauniešu sanāksme.
17. decembris, otrdiena
 • 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio.
 • 15.00 Skrundas jauniešu centrā notiks galda spēļu pēcpusdiena.
 • 17. decembrī pie Skrundas aptiekas, Kuldīgas ielā 4, sievietes tiek aicinātas, iepriekš pierakstoties, veikt krūšu izmeklējumus Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā. Pierakstīšanās, zvanot pa tālr. 67142840 un 27866655. Sīkāka informācija vietnē www.mamografija.lv vai, rakstot e-pasta vēstuli uz adresi info@mamografija.lv.
18. decembris, trešdiena
 • 13.00 Nīkrāces saieta namā notiks Dzīves skoliņas nodarbība.
 • 16.00 Skrundā, Amatnieku ielā 1 notiks Skrundas jauniešu centra atklāšanas pasākums.
 • 16.00 Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā notiks mazo kārumnieku pēcpusdiena, kurā tiks ceptas piparkūkas Ziemassvētku pasākumam.
 • 16.30 Raņķu pasākumu zālē notiks pirmssvētku pasākums ”Ziemas saulgriežus gaidot”. Mācīsimies svinēt svētkus latviskā garā – gatavot puzurus, zīlēt, liet laimes, iet budēļos un uzzināt par svētku mielastu.
19. decembris, ceturtdiena
 • 15.00 Skrundas kultūras namā notiks Skrundas vidusskolas skolēnu Ziemassvētku labdarības koncerts.
 • 16.00 Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā notiks Ziemassvētku pasākums. Lūgums ierasties maskās un sagatavot kādu priekšnesumu. Dziedāsim Ziemassvētku dziesmas un iesim rotaļās. Protams, ēdīsim pašu ceptās piparkūkas. Gaidāms arī kāds pārsteigums. Visi laipni aicināti piedalīties!
20. decembris, piektdiena
 • 13.00 Nīkrāces atpūtas centrā Svētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem.
21. decembris, sestdiena
 • 11.00 Rudbāržu pagasta kultūras namā pirmsskolas vecuma bērnu eglīte.
 • 16.00 Skrundas kultūras namā notiks Ziemassvētku ieskaņas koncerts.
22. decembris, svētdiena
 • 11.00 Skrundas ev. lut. baznīcā notiks Ceturtās adventes dievkalpojums un koncerts, kurā uzstāsies Skrundas sieviešu koris "Sonante" un Skrundas Mūzikas skolas audzēkņi. Kora vadītāja: L. Mūrniece, koncertmeistars: J. Āboliņš.