Skrundas novada pašvaldības plānoto notikumu kalendārs no 17. līdz 23. februārim

17. februāris, pirmdiena
 • Līdz februāra beigām Rudbāržu bibliotēkas ārējā pakalpojuma punktā Sieksātē apskatāma Margaritai Stārastei veltīta izstāde, bet Skrundas pilsētas bibliotēkā – izstāde ”Ar ideju viss sākas…”
 • 10.00 AADC psiholoģe Inga Pumpuriņa un soc. darbiniece Rita Goldmane apmeklē speciālistu apmācības Labklājības ministrijas projekta ”Grupu terapijas programmas vardarbību veikušo personu sociālajai rehabilitācijai izstrāde, programmas aprobācija un speciālistu apmācība” ietvaros Rīgā.
 • 16.00 Skrundas jauniešu centrā Skolēnu domes tikšanās. Tālr. informācijai: 29852292, 26686620 (Baiba Eversone).
 • 17.00 Skrundas novada pašvaldība aicina pie daudzdzīvokļu mājas Kušaiņu ielā 4, Kušaiņos, Skrundas novadā: Ceriņu ielas 1, Kušaiņu ielas 2, Kušaiņu ielas 4 un Torņa ielas 2 dzīvokļu īpašniekus un dzīvokļu lietotājus (īrniekus) uz kopsapulci, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar dzīvojamo māju apsaimniekošanu.
 • 18.00 Rudbāržu kultūras namā kvilinga nodarbība. Nodarbību vada Inga Ezeriete. Tālr. informācijai: 22470402 (Inga Ezeriete).
18. februāris, otrdiena
 • 10.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas pārstāvju vizīte. Tālr. informācijai: 67331492.
 • 10.30 Skrundas novada pašvaldības ziņas Kurzemes radio. Tālr. informācijai: 25708808 (Didzis Strazdiņš).
 • 14.00 Nīkrāces pamatskolā APU komandas supervīziju vadīs Daina Ābele. Tālr. informācijai: 63321311, 29407389 (Daina Ābele).
 • 16.30 Raņķu pasākumu zālē Raņķu gardēžu kopas tikšanās. Šai reizē par cittautu virtuvi. Tālr. informācijai: 63354329, 26568403 (Aija Zeme).
19. februāris, trešdiena
 • 13.00 Skrundas kultūras nama mazajā zālē Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts aicina uz profesionālās pilnveides bezmaksas semināru "Darba vides riska faktori lauksaimniecības nozarē”. Pieteikšanās TIKAI elektroniski: http://formas.rsu.lv/v3/forma/98120448LASĪT VAIRĀK. Tālr. informācijai: 26329233 (Lāsma Kozlova).
 • 15.00 Nīkrāces  Saieta namā "Dzīves skoliņas" kārtējā nodarbība. Teorētiskās nodarbības tēma: darbs internetā, bet praktiski mācīsimies gatavot uzkodas. Tālr. informācijai: 29427990 (Inese Ivāne).
 • 15.30 Skrundas jauniešu centrā aicinām kļūt par strauju darījumu ekspertu īpašumu tirdzniecības lietās (spēlēsim Monopolu), kā arī brīvprātīgo jauniešu darba grupa turpinās darbu pie jauniešu sadraudzības pasākuma plānošanas. 
20. februāris, ceturtdiena
 • 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novada domes komiteju apvienotā sēde. Tālr. informācijai: 63350455 (Eva Pole).
 • 9.00 Rudbāržu kultūras namā grupas nodarbība vecākiem. Nodarbību vadīs Inga Pumpuriņa un Daina Ābele. Tālr. informācijai: 63321311, 29407389 (Daina Ābele).
21. februāris, piektdiena
 • No 21. līdz 25. februārim veikala ”Elvi” telpās Ventas ielā 16, Skrundā, Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLIV-322 ”Mana sociālā atbildība” ietvaros apskatāma mobilā izstāde par sasniegtajiem rezultātiem projektā. Tālr. informācijai: 25708808 (Didzis Strazdiņš).
22. februāris, sestdiena
 • 11.00 Dzeldā, uz Rukaišu HES ūdenskrātuves ledus, ja būs atbilstoši laika apstākļi, notiks Skrundas novada 2. atklāto ziemas sporta spēļu sacensības zemledus makšķerēšanā. Tālr. informācijai: 26542586 (Aivars Zaļkalns); 29570360 (Aivita Emerberga).
 • 12.00 Nīkrāces  Saieta namā Dace Saulgrieze mācīs dekorēt dažādas formas stikla traukus PAPER-ART (papīrmākslas) tehnikā. Līdzi jāņem: tukšs trauks, tualetes papīrs (3-kārtu), PVA lielā līme, salvetes, otiņa, guaša vai akrila krāsas. Sīkāka informācija un pieteikšanās saieta namā pie Ingas Ezerietes. Tālr. informācijai: 22470402 (Inga Ezeriete).
23. februāris, svētdiena
 • Skrundas novada delegācija, kuru vadīs Skrundas novada domes deputāte un kultūras nama direktore Loreta Robežniece, dosies sveikt sadraudzības un sadarbības pilsētu Pelstamā Igaunijas Neatkarības dienā. Delegācijā iekļautais Skrundas ev. lut. draudzes ansamblis uzstāsies svinīgajā pasākumā un pirmdien, 24. februārī, piedalīsies dievkalpojumā.
 • 11.00 Skrundas kultūras namā ar sacensībām  kāršu spēlē "Zolīte" komandām (neatkarīgi no dzimuma 4 spēlētāji) turpināsies Skrundas novada 2. atklātās ziemas sporta spēles. Tālr. informācijai: 26389788 (Arvis Brizga); 29570360 (Aivita Emerberga).